Five rings of Moscow

Year CAT Links Winner Second Third
2021 2.2 Results Igor Frolov Roman Maikin Dmitri Puzanov
2019 2.2 Results Yauheni Sobal Gleb Kugaevskiy Vladislav Duiunov
2018 2.2 Results Andrey Prostokishin Kirill Pozdnyakov Artur Ershov
2017 2.2 Results Yury Trofimov Vladislav Duiunov Evgeny Kobernyak
2015 2.2 Results Oleksandr Polivoda Andreiy Khripta Andrey Solomennikov
2014 2.2 Results Andrey Solomennikov Sergey Lagutin Oleksandr Polivoda
2013 2.2 Results Maxim Razumov Denys Kostyuk Serguei Klimov
2012 2.2 Results Igor Boev Ivan Stevic Dirk Müller
2011 2.2 Results Sergey Firsanov Ivan Stevic Grischa Janorschke
2010 2.2 Results Sergey Firsanov Sergey Rudaskov Vitaliy Popkov
2009 2.2 Results Timofey Kritskiy Andreas Schillinger Dirk Müller
2008 2.2 Results Denis Galimzyanov Alexander Mironov Dmitro Krivtsov
2007 2.2 Results Aleksandr Kuschynski Sergey Firsanov Alexander Mironov
2006 2.2 Results Alexander Khatuntsev Denys Kostyuk Aleksandr Kuschynski
2005 2.2 Results Eduard Vorganov Vladislav Borisov Evgeny Sokolov
2004 Am Results Ivan Terenine --
2003 2.7.1 Results Andrey Pchelkin Evgeny Sokolov Sergei Polukhine
2002 2.7.1 Results Andrey Pchelkin Ivan Terenine Mikhail Mikheev
2001 Am Results Ivan Terenine --
2000 Am Results Dmitry Gorbachev --
1999 Am Results Sergey Kudentsov --
1998 Am Results Dimitri Galkin --
1997 Am Results Oleg Grishkine --
1996 Am Results Novel Fadeyev --
1995 Am Results Sergei Kuznetsov --
1994 Am Results Alexander Zaitsev --
1993 Am Results Yuri Amelkhin --