CN Israel RR

Israel | CNRR

Pos. Fahrer Mannschaft Zeit
01 Omer Shapira 2:57:53
02 Liane Vitkin + 13
03 Antonina Reznikova + 27
04 Avital Gez + 6:24
05 Rotem Gafinovitz + 12:05
06 Yelena Yastrebov + 21:38