CFC Continental Team

Continental
Riders in
Chen, Mingrun Hengxiang Cycling Team
He, Xuelong
Li, Zhen
Lian, Shuai
Lyu, Xianjing Hengxiang Cycling Team
Nazaerbieke , Bieken
Wang, Ruidong
Wei, Zijun
Xue, Ming
Yuang, Jinwei
Zhang, Changsheng
Zhang, Ruibiao