Front Races Teams Riders Ranking Agency Fantasy

Kolss Cycling Team

Continental
Riders in
Bykov, Igor
Filin, Ievgen
Golovash, Oleksandr
Gomenyuk, Volodymyr
Gorkusha, Andrij
Hryn, Vladyslav
Kononenko, Mykhailo
Popov, Dmytro
Prevar, Oleksandr
Sosnitskiy, Anatoliy
Umnov, Sergiy
Vasylyuk, Andriy
Voroshyn, Yevgen