LIVE CENTRE: Volta Comunitat Valenciana

CN Japan RR-U17

Year CAT Links Winner Second Third
2019 CN Results Iwata Seiya Yamashita Toranosuke Sasajima Ryuki
2018 CN Results Tsuda Yugi Ishizuka Keiichiro Koike Akito
2017 CN Results Tsuda Yugi Terada Yoshiki Watanabe Ryoma
2016 CN Results Shiojima Shuichiro Fukuda Yoshiaki Hino Taisei
2015 CN Results Shinoda Koki Hino Taisei Ishii Hiroki
2014 CN Results Sawada Keitaro Yoshioka Mamoru Hino Tatsuyoshi
2013 CN Results Ishigami Masahiro Nakamura Keisuke Mizutani Kakeru
2012 CN Results Matsumoto Yusuke Hashizume Jo Yamamoto Masaki
2011 CN Results Yokoyama Kota Yoshida Masaki Yamamoto Masaki
2010 CN Results Uchino Naoya Chochi Shin Kobashi Yuri