Right now: Transfers 2022 > 2023

CX - Makuhari - 2017

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Maeda Kohei - 01:02:04
02 Kosaka Hikaru - + 24
03 Sawada Toki - + 01:34
04 Oda Hijiri - + 01:49
05 Miyazu Asahi - + 02:09
06 Nakamura Ryutaro - + 02:28
07 Kadota Motoshi - + 02:29
08 Maruyama Atsushi - + 02:38
09 Saito Tomohiro - + 03:06
10 Nakazato Masaru LEOMO Bellmare + 03:51
11 Goda Masayuki - + 04:13
12 Shigeta Kengo - + 05:44
13 Kunii Toshio -
14 Kosaka Masanori -
15 Suzuki Yoshinori -
16 Yamada Daisuke -
17 Samata Masato -
18 Shirota Kazuaki -
19 Kato Kengo -
20 Egoshi Mikuya -
21 Sawaki Norio -
22 Takei Kyosuke -
23 Iwata Yuki -
24 Matsumoto Shun -
25 Otsuka Shogo -
26 Yamada Yoshiki -
27 Ikemoto Shinya -
28 Yamauchi Kensei -
29 Mukoyama Koji -
30 Makino Takashi -
31 Matsuda Kentaro -
32 Yamanaka Shuhei -
33 Hashiguchi Junichiro -
34 Kozai Shinsuke -
35 Ando Kohei -
36 Yamamoto Idomu -
37 Mizutake Shinichi -
38 Okano Tatsuki -
39 Nishigaichi Yuji -
40 Kobayasi Yuuki -
41 Suzuki Yuichi -
42 ikeda Shohei -
43 Kurihara Asashi -
44 Suzuki Akisumi -
45 Tsuji Yosuke -
46 Fujita Takumi -
47 Ochi Yuki -
48 Baba Katsuhisa -
49 Ii Kenichi -
50 Takagi Michinari Tokyo Ventos
51 Yamamoto Seiichi -
52 Ishikawa Masamichi -
53 Morishita Susumu -
54 Muraoka Masatoshi -
55 Eshita Kentaro -
56 Yoshimoto Kentaro -
57 Ohashi Naoya -
58 Kawamura Goji -
59 Hosoya Taiki -
60 Mikami Kazushi -
61 Toyoda Katsunori -
62 Wada Ryohei -
63 Sogawa Yuji -
64 Suzuki Tomoyuki -
65 Ito Hirohiko -
66 Akimoto Masao -
67 Kimoto Tetsuji -
68 Sato Fumiaki -
69 Ishiyama Yukikaze -
70 Takeda Kodai -
71 Shimizu Kazuhiro -
72 Nakagawa Shuntaro -
73 Sagawa Yuta -
74 Kuniyoshi Masanori -
75 Sato Hideo -
76 Nakanishi Keita -
77 Yoshida Hideo -
78 Nanyo Takahiro -
79 Akiba Ryunosuke -
80 Mori Hisashi -
81 Shimamoto Makoto -
82 Maeda Nao -
83 Kanai Jin -
84 Matsumura Koichi -
85 Okura So -
86 Aoki Makoto Acqua Tama Euro-Works
DNF Takeuchi Ryo -

Information