Front Races Teams Riders Ranking

Horizon Park Classic | Overall

Overview Statistics

Year CAT Links Winner Second Third
2019 1.2 Results Andriy Vasylyuk Stanislav Bazhkou Oleksii Kasianov
2018 1.2 Results Branislau Samoilau Volodymyr Dzhus Rasmus Hestbek Lund
2017 1.2 Results Oleksandr Prevar Yegor Dementyev Sergiy Lagkuti
2016 1.2 Results Mykhailo Kononenko Marek Rutkiewicz Andrea Pasqualon
2015 1.2 Results Mykhailo Kononenko Vitaliy Buts Aleksandr Kuschynski
2014 1.2 Results Denys Kostyuk Blazej Janiaczyk Oleksandr Polivoda