Front Races Teams Riders Ranking Agency Fantasy

Horizon Park Race for Peace

Year CAT Links Winner Second Third
2019 1.2 Results Yauheni Sobal Anatoliy Budyak Yegor Dementyev
2018 1.2 Results Frederik Muff Yegor Dementyev Vladislau Dubovski
2017 1.2 Results Mykhailo Kononenko Jakob Roberg Frandsen Nikita Sokolov
2016 1.2 Results Vitaliy Buts Jacek Morajko Samir Jabrayilov
2015 1.2 Results Sergiy Lagkuti Denys Kostyuk Anatoliy Pakhtusov
2014 1.2 Results Vitaliy Buts Blazej Janiaczyk Reinier Honig
2013 1.2 Results Denys Kostyuk Oleksandr Sheydyk Mykhailo Kononenko
2012 1.2 Results Vitaliy Popkov Oleksandr Martyenko Nikita Stalnov