Front Races Teams Riders Ranking

Memorial of Oleg Dyachenko | Overall

Overview Statistics

Year CAT Links Winner Second Third
2015 1.2 Results Mykhailo Kononenko Oleksandr Polivoda Vitaliy Buts
2014 1.2 Results Andrey Solomennikov Igor Boev Oleksandr Polivoda
2013 1.2 Results Alexander Rybakov Andreiy Khripta Volodymyr Gomenyuk
2012 1.2 Results Alexander Rybakov Pavel Kochetkov Sergey Rudaskov
2011 1.2 Results Dmitriy Kosyakov Sergey Rudaskov Artem Topchanyk
2010 1.2 Results Alexander Mironov Alexander Porsev Toms Skujins
2009 1.2 Results Mikhail Antonov Vitaliy Popkov Oleksandr Martyenko
2008 1.2 Results Timofey Kritskiy Daniil Komkov Dmitriy Kosyakov
2007 1.2 Results Sergey Firsanov Aleksejs Saramotins Dmitriy Kosyakov
2006 1.2 Results Aleksandr Kuschynski Aleksejs Saramotins Vladislav Borisov
2005 1.2 Results Maxim Karpatchev Krzysztof Kuzniak Eduard Vorganov
2004 1.7.1 Results Eduard Vorganov Mateusz Taciak Ivan Seledkov