Tour de Hokkaido - 2022

Stage GC Points Mountain Team

DoB?
Embed Results
Pos Rider TeamUCI Time
1 Tani Junsei Nasu Blasen 7 04:35:29
2 Kadota Yusuke EF Education-NIPPO Development Team 3 + 00
3 Lebas Thomas KINAN Racing Team 1 + 05
4 Toribio Jose Vicente Matrix Powertag + 09
5 Nakai Tadaaki Shimano Racing + 15
6 Quintero Leonel Matrix Powertag + 19
7 Matsuda Shoi Team Bridgestone Cycling + 23
8 Todome Yuhi EF Education-NIPPO Development Team + 26
9 Oda Hijiri EF Education-NIPPO Development Team + 26
10 Watanabe Shotaro Aisan Racing Team + 29
11 Oka Atsushi EF Education-NIPPO Development Team + 29
12 Watanabe Ayumu Aisan Racing Team + 32
13 Nishio Keito Nasu Blasen + 56
14 Kuboki Kazushige Team Bridgestone Cycling + 01:04
15 Arashiro Yudai KINAN Racing Team + 01:28
16 Yamamoto Genki KINAN Racing Team + 04:19
17 Kusaba Keigo Aisan Racing Team + 04:51
18 Garcia Marcos KINAN Racing Team + 04:51
19 Mancebo Francisco Matrix Powertag + 04:51
20 Imamura Shunsuke Team Bridgestone Cycling + 04:54
21 Yamamoto Masaki KINAN Racing Team + 04:54
22 Masuda Nariyuki Utsunomiya Blitzen + 04:57
23 Yokoyama Kota Shimano Racing + 05:01
24 Okamoto Katsuya Nihon University + 05:20
25 Onodera Rei Utsunomiya Blitzen + 05:41
26 Komori Ryohei Matrix Powertag + 06:20
27 Nishio Hayato Nasu Blasen + 07:01
28 Hiraguchi Taisuke Selected Hokkaido + 08:24
29 Makino Fumito Selected Hokkaido + 08:44
30 Kazama Shoma Shimano Racing + 08:51
31 Suzuki Yuzuru Aisan Racing Team + 09:01
32 Yamada Takumi EF Education-NIPPO Development Team + 09:06
33 Nakagawa Ken Aisan Racing Team + 09:25
34 Kaneko Sohei The University of Tokyo + 09:25
35 Domi Yuta NIFS in Kanoya + 10:29
36 Matsubara Sosuke Nippon Sport Science University + 10:29
37 Dota Kyohei Selected Hokkaido + 12:36
38 Sato Hiroshi Nasu Blasen + 12:38
39 Kobashi Yuri Selected Hokkaido + 12:41
40 Minato Ryo Shimano Racing + 12:43
41 Yamamoto Tetsuo Team Bridgestone Cycling + 12:51
42 Fukuda Koji Nippon Sport Science University + 13:43
43 Shimano Shota Selected Hokkaido + 17:00
44 Abe Takayuki Utsunomiya Blitzen + 17:19
45 Kaneko Daisuke Nasu Blasen + 17:19
46 Hori Takaaki Utsunomiya Blitzen + 20:00
OOT Okochi Masahiro NIFS in Kanoya
DNF Shinozaki Sohei The University of Tokyo
Pos Rider Team Time
1 6 Kadota Yusuke EF Education-NIPPO Development Team 08:37:02
2 4 Lebas Thomas KINAN Racing Team + 05
3 1 Matsuda Shoi Team Bridgestone Cycling + 29
4 5 Tani Junsei Nasu Blasen + 01:15
5 4 Imamura Shunsuke Team Bridgestone Cycling + 04:19
6 3 Yamamoto Masaki KINAN Racing Team + 04:22
7 5 Masuda Nariyuki Utsunomiya Blitzen + 04:25
8 3 Garcia Marcos KINAN Racing Team + 04:57
9 1 Mancebo Francisco Matrix Powertag + 04:57
10 7 Toribio Jose Vicente Matrix Powertag + 05:36
11 Quintero Leonel Matrix Powertag + 05:44
12 1 Oka Atsushi EF Education-NIPPO Development Team + 05:51
13 2 Todome Yuhi EF Education-NIPPO Development Team + 05:54
14 5 Oda Hijiri EF Education-NIPPO Development Team + 05:56
15 3 Watanabe Shotaro Aisan Racing Team + 05:59
16 Nishio Keito Nasu Blasen + 06:24
17 4 Nakai Tadaaki Shimano Racing + 07:57
18 2 Watanabe Ayumu Aisan Racing Team + 08:14
19 8 Arashiro Yudai KINAN Racing Team + 09:09
20 8 Kusaba Keigo Aisan Racing Team + 10:19
21 11 Onodera Rei Utsunomiya Blitzen + 11:07
22 Yokoyama Kota Shimano Racing + 12:43
23 Okamoto Katsuya Nihon University + 13:02
24 4 Komori Ryohei Matrix Powertag + 14:02
25 6 Hiraguchi Taisuke Selected Hokkaido + 16:12
26 1 Makino Fumito Selected Hokkaido + 16:26
27 3 Kazama Shoma Shimano Racing + 16:37
28 2 Suzuki Yuzuru Aisan Racing Team + 16:43
29 15 Kuboki Kazushige Team Bridgestone Cycling + 17:45
30 5 Yamamoto Genki KINAN Racing Team + 20:09
31 7 Sato Hiroshi Nasu Blasen + 20:20
32 1 Matsubara Sosuke Nippon Sport Science University + 21:54
33 19 Shimano Shota Selected Hokkaido + 22:28
34 3 Nishio Hayato Nasu Blasen + 22:51
35 3 Yamamoto Tetsuo Team Bridgestone Cycling + 24:16
36 2 Kaneko Sohei The University of Tokyo + 24:33
37 8 Abe Takayuki Utsunomiya Blitzen + 25:05
38 4 Yamada Takumi EF Education-NIPPO Development Team + 25:36
39 4 Nakagawa Ken Aisan Racing Team + 26:00
40 4 Kobashi Yuri Selected Hokkaido + 28:31
41 1 Dota Kyohei Selected Hokkaido + 29:02
42 6 Domi Yuta NIFS in Kanoya + 29:09
43 5 Fukuda Koji Nippon Sport Science University + 29:33
44 2 Minato Ryo Shimano Racing + 31:22
45 Kaneko Daisuke Nasu Blasen + 35:59
46 5 Hori Takaaki Utsunomiya Blitzen + 36:28
Pos Team Time
1 KINAN Racing Team 25:56:45
2 EF Education-NIPPO Development Team + 06:15
3 Matrix Powertag + 10:44
4 Team Bridgestone Cycling + 11:48
5 Nasu Blasen + 16:53
6 Aisan Racing Team + 18:53
7 Shimano Racing + 31:38
8 Utsunomiya Blitzen + 35:07
9 Selected Hokkaido + 45:03

Information