Tour de Hokkaido - 2017

Stage Overall

DoB?
Pos Rider Team Time
01 Hayato Okamoto Aisan Racing 04:24:48
02 Saya Kuroeda NIFS in Kanoya + 00
03 Pierpaolo De Negri Nippo-Vini Fantini + 00
04 Hayato Yoshida Matrix Powertag + 00
05 Ryu Suzuki Bridgestone Anchor + 00
06 Yusuke Hatanaka Ukyo + 00
07 Tatsuki Amagoi Kinan + 00
08 Kota Sumiyoshi Aisan Racing + 00
09 Kakeru Mizutani Shimano Racing Team + 00
10 Darcy Ellerm-Norton St George Continental + 00
11 Masaki Shimojima Nasu Blasen + 00
12 Mohd Shahrul Mat Amin Terengganu + 00
13 Jesse Ewart 7 Eleven-Road Bike Philippines + 00
14 Takuma Akita Shimano Racing Team + 00
15 Marcus Culey St George Continental + 00
16 Keito Nishio Selected Hokkaido + 00
17 Takuya Nakata Interpro Cycling Academy + 00
18 Giacomo Berlato Nippo-Vini Fantini + 00
19 Yuzuru Suzuki Utsunomiya Blitzen + 00
20 Ken Nakagawa Selected Hokkaido + 00
21 Nicola Bagioli Nippo-Vini Fantini + 00
22 Marcos Garcia Kinan + 00
23 Salvador Guardiola Ukyo + 00
24 Atsunori Sogabe Kyoto Sangyo University + 00
25 Junya Sano Matrix Powertag + 00
26 Hyukjin Kyui Korea Sport University + 00
27 Thomas Lebas Kinan + 00
28 Daisuke Kaneko 7 Eleven-Road Bike Philippines + 00
29 Ryo Minato Shimano Racing Team + 00
30 Ryota Nishizono Bridgestone Anchor + 00
31 Jose Vicente Toribio Matrix Powertag + 00
32 Mohd Harrif Saleh Terengganu + 00
33 Shunsuke Fujita Kyoto Sangyo University + 00
34 Hideto Nakane Nippo-Vini Fantini + 00
35 Airan Fernandez Matrix Powertag + 00
36 Takahito Kishi Nasu Blasen + 00
37 Kyohei Mizuno Interpro Cycling Academy + 00
38 Shunpei Ishii NIFS in Kanoya + 00
39 Keigo Kusaba Nihon University + 00
40 Shunta Naoi Chuo University + 00
41 Keisuke Kimura Shimano Racing Team + 00
42 Yukihiro Doi Matrix Powertag + 00
43 Tomoki Mizoguchi Kyoto Sangyo University + 00
44 Tadaaki Nakai Kyoto Sangyo University + 00
45 Jehyun Lee Korea Sport University + 00
46 Egoitz Fernandez Ukyo + 00
47 Florian Hudry Interpro Cycling Academy + 00
48 Tomohiro Hayakawa Aisan Racing + 00
49 Sungmok Park Korea Sport University + 00
50 Takumi Tokuda NIFS in Kanoya + 00
51 Drew Morey Terengganu + 00
52 Edgar Nohales 7 Eleven-Road Bike Philippines + 00
53 Masaki Yamamoto NIFS in Kanoya + 00
54 Kunie Hirata Selected Hokkaido + 09
55 Chihiro Sano Selected Hokkaido + 09
56 Timothy Cameron St George Continental + 09
57 Jay Dutton St George Continental + 09
58 Eiichi Hirai Ukyo + 09
59 Shunki Ito Selected Hokkaido + 09
60 Takahiko Ogata Chuo University + 09
61 Hirofumi Miyazaki Hokkaido University + 09
62 Donggu Kang Korea Sport University + 09
63 Daichi Tomio NIFS in Kanoya + 09
64 Tomoyuki Iino Utsunomiya Blitzen + 09
65 Nur Aiman Mohd Zariff Terengganu + 15
66 Tanzo Tokuda Ukyo + 15
67 Soobeen Park Korea Sport University + 19
68 Shotaro Watanabe Aisan Racing + 19
69 Ryohei Komori Aisan Racing + 19
70 Hayato Nishio Nasu Blasen + 40
71 Marino Kobayashi Nippo-Vini Fantini + 01:10
72 Genki Yamamoto Kinan + 01:10
73 Makito Mizuno Chuo University + 01:12
74 Shunsuke Imamura Chuo University + 01:17
75 Norito Suzuki Hokkaido University + 01:17
76 Manabu Ishibashi Bridgestone Anchor + 01:26
77 Josh Berry 7 Eleven-Road Bike Philippines + 01:26
78 Muhammad Zamri Terengganu + 01:27
79 Yuki Nagasawa Hokkaido University + 02:23
80 Shotaro Iribe Shimano Racing Team + 02:46
81 Shinya Mawatari Utsunomiya Blitzen + 03:04
82 Damien Monier Bridgestone Anchor + 03:35
83 Hiroshi Tsubaki Kinan + 03:35
84 Sho Hatsuyama Bridgestone Anchor + 03:35
85 Kosuke Takeyama Nihon University + 03:49
86 Keitaro Sawada Nihon University + 04:40
87 Haruka Kurihara Nihon University + 04:40
88 Riku Unuma Nihon University + 04:40
89 Yuto Yoshida Interpro Cycling Academy + 05:30
90 Jo Hashizume Chuo University + 05:30
91 Takayuki Abe Utsunomiya Blitzen + 07:40
DNS Naoya Yoshioka Nasu Blasen
Pos Rider Team Time
01 2 Hayato Okamoto Aisan Racing 08:00:37
02 - Pierpaolo De Negri Nippo-Vini Fantini + 04
03 2 Ryu Suzuki Bridgestone Anchor + 04
04 - Keigo Kusaba Nihon University + 11
05 - Giacomo Berlato Nippo-Vini Fantini + 14
06 1 Yuzuru Suzuki Utsunomiya Blitzen + 14
07 1 Marcos Garcia Kinan + 14
08 1 Salvador Guardiola Ukyo + 14
09 7 Nicola Bagioli Nippo-Vini Fantini + 14
10 1 Thomas Lebas Kinan + 14
11 2 Ryo Minato Shimano Racing Team + 14
12 - Ryota Nishizono Bridgestone Anchor + 14
13 1 Jose Vicente Toribio Matrix Powertag + 14
14 8 Egoitz Fernandez Ukyo + 14
15 5 Drew Morey Terengganu + 14
16 1 Ken Nakagawa Selected Hokkaido + 14
17 2 Masaki Yamamoto NIFS in Kanoya + 14
18 - Hideto Nakane Nippo-Vini Fantini + 19
19 2 Tatsuki Amagoi Kinan + 48
20 9 Kota Sumiyoshi Aisan Racing + 48
21 1 Marcus Culey St George Continental + 48
22 3 Takuma Akita Shimano Racing Team + 48
23 12 Yusuke Hatanaka Ukyo + 48
24 12 Jesse Ewart 7 Eleven-Road Bike Philippines + 48
25 1 Shunsuke Fujita Kyoto Sangyo University + 48
26 3 Keisuke Kimura Shimano Racing Team + 48
27 5 Kyohei Mizuno Interpro Cycling Academy + 48
28 2 Florian Hudry Interpro Cycling Academy + 48
29 8 Yukihiro Doi Matrix Powertag + 48
30 1 Tomohiro Hayakawa Aisan Racing + 48
31 1 Edgar Nohales 7 Eleven-Road Bike Philippines + 48
32 8 Tomoki Mizoguchi Kyoto Sangyo University + 48
33 13 Daichi Tomio NIFS in Kanoya + 49
34 6 Jay Dutton St George Continental + 57
35 2 Timothy Cameron St George Continental + 57
36 9 Tomoyuki Iino Utsunomiya Blitzen + 57
37 2 Eiichi Hirai Ukyo + 57
38 3 Ryohei Komori Aisan Racing + 01:06
39 1 Manabu Ishibashi Bridgestone Anchor + 02:14
40 6 Shinya Mawatari Utsunomiya Blitzen + 03:50
41 1 Takahiko Ogata Chuo University + 04:39
42 1 Takahito Kishi Nasu Blasen + 04:58
43 3 Sungmok Park Korea Sport University + 07:12
44 1 Shotaro Iribe Shimano Racing Team + 07:46
45 8 Saya Kuroeda NIFS in Kanoya + 08:06
46 27 Takayuki Abe Utsunomiya Blitzen + 08:11
47 2 Hayato Yoshida Matrix Powertag + 08:12
48 9 Mohd Shahrul Mat Amin Terengganu + 08:12
49 10 Masaki Shimojima Nasu Blasen + 08:12
50 - Junya Sano Matrix Powertag + 08:12
51 4 Atsunori Sogabe Kyoto Sangyo University + 08:12
52 4 Airan Fernandez Matrix Powertag + 08:12
53 6 Tadaaki Nakai Kyoto Sangyo University + 08:12
54 2 Shunpei Ishii NIFS in Kanoya + 08:12
55 1 Takumi Tokuda NIFS in Kanoya + 08:12
56 9 Keito Nishio Selected Hokkaido + 08:14
57 5 Shunki Ito Selected Hokkaido + 08:21
58 2 Kunie Hirata Selected Hokkaido + 08:21
59 3 Tanzo Tokuda Ukyo + 08:27
60 1 Soobeen Park Korea Sport University + 08:31
61 17 Sho Hatsuyama Bridgestone Anchor + 08:35
62 2 Hayato Nishio Nasu Blasen + 08:54
63 12 Makito Mizuno Chuo University + 09:24
64 4 Genki Yamamoto Kinan + 09:24
65 7 Josh Berry 7 Eleven-Road Bike Philippines + 09:38
66 4 Darcy Ellerm-Norton St George Continental + 09:49
67 2 Chihiro Sano Selected Hokkaido + 09:57
68 3 Nur Aiman Mohd Zariff Terengganu + 10:04
69 4 Shotaro Watanabe Aisan Racing + 10:10
70 4 Damien Monier Bridgestone Anchor + 11:49
71 4 Hiroshi Tsubaki Kinan + 11:49
72 9 Kosuke Takeyama Nihon University + 12:03
73 1 Shunta Naoi Chuo University + 12:07
74 2 Shunsuke Imamura Chuo University + 14:18
75 3 Haruka Kurihara Nihon University + 14:29
76 1 Jehyun Lee Korea Sport University + 15:11
77 5 Kakeru Mizutani Shimano Racing Team + 16:14
78 5 Hyukjin Kyui Korea Sport University + 16:14
79 1 Mohd Harrif Saleh Terengganu + 16:14
80 5 Daisuke Kaneko 7 Eleven-Road Bike Philippines + 16:14
81 8 Hirofumi Miyazaki Hokkaido University + 16:23
82 7 Riku Unuma Nihon University + 17:03
83 7 Takuya Nakata Interpro Cycling Academy + 17:08
84 6 Marino Kobayashi Nippo-Vini Fantini + 17:24
85 1 Norito Suzuki Hokkaido University + 17:31
86 2 Muhammad Zamri Terengganu + 17:41
87 - Yuki Nagasawa Hokkaido University + 18:37
88 4 Donggu Kang Korea Sport University + 20:18
89 10 Keitaro Sawada Nihon University + 20:54
90 9 Yuto Yoshida Interpro Cycling Academy + 21:41
91 3 Jo Hashizume Chuo University + 21:44
Information
Nation Japan
Date 9th September
Where Hokuto -> Kikonai
What 2nd stage
Distance 182.3 km
Leader H.Okamoto
Points H.Okamoto
Mountain K.Kusaba
Other
Embed Results