2022 World Championship Other: Transfers 2022 > 2023

CX - CN Japan-U23 - 2016

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Yokoyama Kota Shimano Racing Team 51:09
02 Oda Hijiri - + 07
03 Hino Tatsuyoshi - + 04:49
04 Kato Kengo - + 05:09
05 Fujita Takumi - + 05:09
06 Takeuchi Ryo - + 06:46
07 Saito Takuma -
08 Sakamoto Akira -
09 Yamamoto Shuhei -

Information