CX - CN Japan - 2020

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Sawada Toki - 01:00:13
02 Oda Hijiri - + 00
03 Takeuchi Ryo - + 01:29
04 Kosaka Hikaru - + 01:44
05 Yamamoto Kohei - + 02:27
06 Yokoyama Kota - + 02:48
07 Takenouchi Yu - + 03:08
08 Maeda Kohei - + 05:06
09 Miyazu Asahi - + 05:30
10 Maruyama Atsushi - + 06:12
11 Komori Ryohei -
12 Kato Kengo -
13 Shimada Makoto -
14 Kosaka Masanori -
15 Saito Tomohiro -
16 Iwata Yuki -
17 Yamada Yoshiki -
18 Kaneko Hiroaki -
19 Nakama Shintaro -
20 Kawamura Makoto -
21 Takagi Michinari -
22 Matsumoto Shun -
23 Kokubo Toshiki -
24 Goda Masayuki -
25 Makino Takashi -
26 Sagawa Yuta -
27 Matsuda Kentaro -
28 Yanai Shuhei -
29 Higo Ataru -
30 Tanabe Masahiro -
31 Shigeta Kengo -
32 Samata Masato -
33 Orihashi Koji -
34 Watanabe Ayumu -
35 Nakanishi Keita -
36 Yoshimoto Kentaro -
37 Hashiguchi Junichiro -
38 Nonaka Hideki -
39 Maeda Mitsutaka -
40 Koshiyama Masahiro -
41 Kamiya Masanori -
42 Kiyama Kosuke -
43 Kobayashi Masaki -
44 Kubota Togo -
45 Takata Kohei -
46 Sawada Yasuyuki -
47 Eshita Kentaro -
48 Aoki Makoto -
49 Hirohata Kazuchika -
50 Ogata Naoki -
51 Kozai Shinsuke -
52 Kuniyoshi Masanori -
53 Hashizume Yusuke -
54 Ando Kohei -
55 Yamada Kenji -
56 Noguchi Tomoki -
57 Oka Masahiro -
58 Donomae Katsunori -
59 Saito Kazuya -
60 Murayama Yuya -
61 Tatsuda Tomohito -
62 Suzuki Yoshinori -
63 Funayama Yoshihiro -
64 Takashiba Gen -
65 Takada Kei -
66 Ii Kenichi -
67 Masuda Kenichi -

Information