CX - CN Japan - 2017

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Kosaka Hikaru -
02 Yokoyama Kota -
03 Maeda Kohei -
04 Sawada Toki -
05 Takenouchi Yu -
06 Maruyama Atsushi -
07 Kaneko Hiroaki -
08 Kosaka Masanori -
09 Matsumoto Shun -
10 Miyazu Asahi -
11 Yamada Yoshiki -
12 Nakazato Masaru -
13 Nakamura Ryutaro -
14 Yamada Daisuke -
15 Saito Tomohiro -
16 Sawaki Norio -
17 Suzuki Yoshinori -
18 Watanabe Masahiro -
19 Komori Ryohei -
20 Iwata Yuki -
21 Nemoto Ryoji -
22 Toya Ryoji -
23 Sato Toshihide -
24 Kunii Toshio -
25 Kawamura Makoto -
26 Goda Masayuki -
27 Makino Takashi -
28 Kubota Hirohide -
29 Higo Ataru -
30 Kadota Motoshi -

Information