CX - CN Japan - 2016

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Sawada Toki - 01:02:22
02 Maeda Kohei - + 34
03 Kosaka Hikaru - + 40
04 Takenouchi Yu - + 01:42
05 Takei Kyosuke - + 02:18
06 Maruyama Atsushi - + 02:18
07 Kosaka Masanori - + 02:36
08 Kadota Motoshi - + 03:47
09 Miyazu Asahi - + 03:52
10 Kaneko Hiroaki - + 04:18
11 Nakamura Ryutaro - + 04:44
12 Goda Masayuki - + 04:48
13 Kunii Toshio - + 04:53
14 Saito Tomohiro - + 05:12
15 Yamada Daisuke - + 05:31
16 Suzuki Ryu - + 05:45
17 Matsumoto Shun - + 06:10
18 Suzuki Yoshinori - + 06:21
19 Shigeta Kengo - + 06:26
20 Watanabe Masahiro - + 06:31
21 Sato Toshihide - + 06:45
22 Onikata Hiroyuki - + 06:53
23 Iwata Yuki -
24 Aoki Makoto -
25 Nakazato Masaru -
26 Makino Takashi -
27 Nakama Shintaro -
28 Murayama Yuya -
29 Kubota Hirohide -
30 Kawamura Makoto -
31 Nemoto Ryoji -
32 Ando Kohei -
33 Otsuka Wataru -
34 Samata Masato -
35 Hashiguchi Junichiro -
36 Ochi Yuki -
37 Yanai Shuhei -
38 Kubo Shinji -
39 Ikemoto Shinya -
40 Abe Takayuki -
41 Otsuka Shogo -
42 Yamanishi Kenji -
43 Yamanaka Shin -
44 Murata Takashi -
45 Mukoyama Koji -
46 Yogo Kenji -
47 Omata Yuuta -
48 Koriyama Masahito -
49 Higo Ataru -
50 Kuniyoshi Masanori -
51 Masuda Kenichi -
52 Ii Kenichi -
53 Kurihara Asahi -
54 Ito Hirohiko -
55 Kozai Shinsuke -
56 Sawada Yasumasa -
57 Baba Katsuhisa -
58 Sawada Yuichi -
59 Maeda Nao -
60 Yamaguchi Takehiro -
61 Shimizu Kazuhiro -
62 Iwanami Shinji -
63 Morishita Susumu -
64 Ogawa Yoshiniro -

Information