CX - CN Japan - 2015

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Takenouchi Yu - 01:04:17
02 Yamamoto Kohei - + 26
03 Kosaka Hikaru - + 01:07
04 Maruyama Atsushi - + 03:07
05 Takei Kyosuke - + 03:54
06 Hama Yoshitaka - + 03:58
07 Kadota Motoshi - + 04:12
08 Kaneko Hiroaki - + 05:13
09 Saito Tomohiro - + 05:28
10 Nakahara Yoshitaka - + 05:50
11 Kosaka Masanori - + 05:51
12 Matsumoto Shun - + 06:40
13 Goda Masayuki - + 06:58
14 Kunii Toshio - + 07:06
15 Onda Yuichi - + 07:42
16 Yamada Daisuke -
17 Suzuki Ryu -
18 Watanabe Masahiro -
19 Yano Daisuke -
20 Ikemoto Shinya -
21 Sato Toshihide -
22 Mikami Kazushi -
23 Mukoyama Koji -
24 Nemoto Ryoji -
25 Kawamura Makoto -
26 Ando Kohei -
27 Nakazato Masaru -
28 Hiraga Toshiro -
29 Nakama Shintaro -
30 Kubota Hirohide -
31 Suzuki Yoshinori -
32 Ochi Yuki -
33 Omata Yuuta -
34 Samata Masato -
35 Murayama Yuya -
36 Aoki Makoto -
37 Toya Ryoji -
38 Onikata Hiroyuki -
39 Hashiguchi Junichiro -
40 Otsuka Shogo -
41 Sogawa Yuji -
42 Koriyama Masahito -
43 Yogo Kenji -
44 Higo Ataru -
45 Ito Hirohiko -
46 Izawa Kazuyoshi -
47 Kajita Susumu -
48 Matsumoto Satoshi -
49 Kuniyoshi Masanori -
50 Kozai Shinsuke -
51 Nakaso Yuichi -
52 Hirao Koichi -
53 Suzuki Yuichi -
54 Kurihara Asahi -
55 Makino Takashi -
56 Ii Kenichi -
57 Sawada Yasumasa -
58 Yamaguchi Hirohisa -
59 Watanabe Takuto -
60 Sano Kazuya -
61 Kinumoto Motoji -
62 Kageyama Zenmei -
63 Ogawa Yoshiniro -
64 Yamaguchi Takehiro -
65 Murata Takashi -
66 Baba Katsuhisa -
67 Maeda Nao -
68 Suzuki Atsuo -
69 Sawada Yuichi -
70 Yamada Natsuki -
71 Suzuki Akisumi -
72 Koshiyama Masahiro -
73 Kodama Toshifumi -
74 Shibata Kentaro -
75 Uzunnbe Keisuke -
76 Toyoda Katsunori -
77 Nakatsu Akira -
78 Takeda Kodai -
79 Kanai Jin -
80 Iwanami Shinji -
81 Kuno Futoshi -
82 Nakamura Hidenori -
83 Kawasaki Takuji -
84 Sato Hideo -
85 Morishita Susumu -
86 Ando Hiroyuki -
87 Otsuka Wataru -
88 Nagao Hiroki -
89 Akiyama Goro -
90 Kawata Yusaku -
91 Shirota Yoshiaki -
92 Taguchi Junya -
93 Soga Akio -

Information