LIVE CENTRE: Volta Comunitat Valenciana

CX - CN Japan - 2014

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Takenouchi Yu - 59:15
02 Kadota Motoshi - + 01:31
03 Kosaka Hikaru - + 02:03
04 Hama Yoshitaka - + 04:16
05 Yamamoto Kazuhiro - + 04:38
06 Yamamoto Seigo - + 04:43
07 Goda Masayuki - + 06:11
08 Kosaka Masanori -
09 Nakama Shintaro -
10 Yamakawa Shuntaro -
11 Kunii Toshio -
12 Ikemoto Shinya -
13 Saito Tomohiro -
14 Sato Toshihide -
15 Maruyama Atsushi -
16 Mukoyama Koji -
17 Mikami Kazushi -
18 Yano Daisuke -
19 Kaneko Hiroaki -
20 Nemoto Ryoji -
21 Samata Masato -
22 Baba Katsuhisa -
23 Kawamura Makoto -
24 Yogo Kenji -
25 Ii Kenichi -
26 Makino Takashi -
27 Hachisuka Tomoya -
28 Suzuki Yoshinori -
29 Kuniyoshi Masanori -
30 Doi Yukihiro -
31 Nakamura Ryutaro -
32 Soga Akio -
33 Tanabe Nobuhiko -
34 Yamada Natsuki -
35 Maeda Nao -
36 Kuchiki Satoru -
37 Yanai Shuhei -
38 Okura Isamu -
39 Murayama Yuya -
40 Sawada Yuichi -
41 Nemoto Manabu -
42 Ochi Yuki -
43 Kubota Hirohide -
44 Sawada Yasumasa -
45 Shibata Wataru -
46 Kanai Jin -
47 Ogawa Yoshiniro -
48 Iwanami Shinji -
49 Ito Hirohiko -
50 Murata Kenji -
51 Toyoda Katsunori -
52 Morimoto Teisuke -
53 Inagaki Satoshi -

Information