Nobeyama II

Cyclocross, 13th November 2021, Japan

Results

DoB?
Pos Rider Team Time
01 Sawada Toki - 01:02:19
02 Oda Hijiri - + 03
03 Kosaka Hikaru - + 01:31
04 Murakami Yujiro - + 01:53
05 Murakami Kotaro - + 01:53
06 Kato Kengo - + 03:37
07 Matsumoto Issei - + 03:48
08 Nakamura Tatsuyoshi - + 03:52
09 Higo Ataru - + 04:03
10 Funayama Yoshihiro - + 04:07
11 Maeda Mitsutaka - + 04:34
12 Kosaka Masanori - + 04:41
13 Sagawa Yuta - + 04:48
14 Yamada Yoshiki - + 04:57
15 Horikawa Kota - + 05:14
16 Ishii Shohei -
17 Shigeta Kengo -
18 Takagi Michinari -
19 Kayama Hiryu -
20 James Alexander -
21 Yanai Shuhei -
22 Fueki Yoshihiro -
23 Noguchi Tomoki -
24 Matsuda Kentaro -
25 Matsumoto Shun -
26 Nonaka Hideki -
27 Sano Chihiro -
28 Eshita Kentaro -
29 Nakama Shintaro -
30 Hatanaka Yusuke -
31 Makino Takashi -
32 Toya Ryoji -
33 Senda Naotaka -
34 Kubota Togo -
35 Kawano Yuki -
36 Ogata Naoki -
37 Akiyama Goro -
38 Kobayashi Seisuke -
39 Yuasa Hirotaka -
40 Kato Hiroaki -
41 Yoshida Yasuhiro -
42 Ando Kohei -
43 Koshiyama Masahiro -
44 Kiyama Kosuke -
45 Uga Ryuki -
46 Shigeta Keito -
47 Kinugawa Yoshiki -
48 Ishihara Yuki -
49 Takahashi Kakeru -
50 Takashiba Gen -
51 Tanabe Masahiro -
52 Kakizaki Eugene -
53 Yamazaki Masanori -
54 Nakaso Yuichi -
55 Akiba Ryunosuke -
56 Hanada Kinnosuke -
57 Kobayashi Masaki -
58 Kuroda Takuto -
59 Masuda Kenichi -
60 Yamada Kenji -
61 Inoue Koji -
62 Sato Toshihide -
63 Murata Takashi -
64 Kimura Moriyoshi -
65 Takada Kei -
66 Kaneda Kazuaki -
67 Otsuka Shogo -
68 Iida Takayuki -
69 Kojima Daiki -
70 Kato Tomoyasu -
71 Morishita Susumu -
72 Goto Hiro -
73 Yoshida Kei -
74 Suzuki Masaru -
75 Okura So -
76 Yoshizawa Yusuke -
77 Ando Hiroyuki -
78 Kamiya Masanori -
79 Ii Kenichi -
80 Sawada Yuichi -
81 Okada Norihiko -
82 Kakizaki Landau -
83 Okamoto Daisuke -
84 Egawa Kiichiro -
85 Minami Shinichi -
86 Tanaka Kazuya -
87 Oyama Keisuke -
88 Ochiai Yuki -
89 Inoue Kosuke -
90 Umezawa Gakuto -
91 Akimoto Kenji -
92 Suzuki Yoshinori -

Information