LIVE CENTRE: Volta Comunitat Valenciana

CX - Nobeyama II - 2015

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 McDonald Zach - 59:03
02 Kosaka Hikaru - + 08
03 Yamamoto Kohei - + 14
04 Yokoyama Kota - + 33
05 Sawada Toki - + 01:14
06 Berden Ben - + 01:34
07 Takeuchi Ryo - + 01:36
08 Johnson Tim - + 01:50
09 Takei Kyosuke - + 02:16
10 Kelley Josh - + 02:24
11 Yamada Masaki - + 02:42
12 Shimada Makoto - + 02:47
13 Kadota Motoshi - + 03:01
14 Maeda Kohei - + 03:06
15 Kaneko Hiroaki - + 03:15
16 Nakahara Yoshitaka - + 03:37
17 Kosaka Masanori - + 03:40
18 Maruyama Atsushi - + 03:56
19 Miyazu Asahi - + 04:06
20 Hama Yoshitaka - + 04:08
21 Saito Tomohiro - + 04:09
22 Kunii Toshio - + 04:14
23 Goda Masayuki - + 04:44
24 Onda Yuichi - + 04:54
25 Yamada Daisuke - + 04:55
26 Ikemoto Shinya - + 05:05
27 Suzuki Yoshinori - + 05:08
28 Watanabe Masahiro - + 05:09
29 Iizuka Takafumi - + 05:16
30 Yano Daisuke - + 05:21
31 Nakazato Masaru - + 06:11
32 Matsumoto Shun - + 06:27
33 Kubota Hirohide -
34 Nemoto Ryoji -
35 Hatanaka Yusuke -
36 Obuchi Koki -
37 Onikata Hiroyuki -
38 Suzuki Ryu -
39 Iwata Yuki -
40 Toya Ryoji -
41 Koriyama Masahito -
42 Makino Takashi -
43 Mikami Kazushi -
44 Kubo Shinji -
45 Hashiguchi Junichiro -
46 Hiraga Toshiro -
47 Higo Ataru -
48 Kaneko Fu -
49 Kawamura Makoto -
50 Murayama Yuya -
51 Mukoyama Koji -
52 Ochi Yuki -
53 Yokoyama Toru -
54 Sato Toshihide -
55 Nakamura Ryutaro -
56 Aoki Makoto -
57 Otsuka Wataru -
58 Nishizono Ryota -
59 Maruyama Kenji -
60 Nakaso Yuichi -
61 Uzunnbe Keisuke -
62 Kuniyoshi Masanori -
63 Kanai Jin -
64 Izawa Kazuyoshi -
65 Matsumura Koichi -
66 Oka Masayuki -
67 Mori Hisashi -
68 Suzuki Akisumi -
69 Baba Katsuhisa -
70 Kuno Futoshi -
71 Iwanami Shinji -
72 Shimamoto Makoto -
73 Sogawa Yuji -
74 Masai Ryoichi -
75 Ii Kenichi -
76 Ikeyama Toyoshige -
77 Yamada Natsuki -
78 Nakama Shintaro -
79 Sakai Kosuke -
80 Samata Masato -
81 Yanai Shuhei -
82 Yoshida Hideo -
83 Takeda Kodai -
84 Sawada Yuichi -
85 Morimoto Teisuke -
86 Kurihara Asahi -
87 Maeda Nao -
88 Yamaguchi Takehiro -

Information