Right now: Transfers 2022 > 2023

CX - Nobeyama II - 2014

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Bertolini Gioele - 59:21
02 McDonald Zach - + 48
03 Yamamoto Kazuhiro C-Project + 01:06
04 Takenouchi Yu Veranclassic - Doltcini + 01:21
05 Yokoyama Kota Shimano Racing Team + 01:42
06 Kosaka Hikaru - + 02:12
07 Maruyama Atsushi - + 02:56
08 Kobashi Yuri Team UC Nantes - Atlantique + 04:06
09 Sawada Toki - + 04:20
10 Woodtli Brennan - + 04:20
11 Kosaka Masanori - + 04:46
12 Hama Yoshitaka - + 05:30
13 Maeda Kohei - + 05:33
14 Saito Ryo -
15 Yamada Yoshiki -
16 Kaneko Hiroaki -
17 Nakahara Yoshitaka -
18 Kimura Yoshihide -
19 Matsumoto Shun -
20 Nakama Shintaro -
21 Yamamoto Seigo -
22 Ikemoto Shinya -
23 Goda Masayuki -
24 Shigeta Kengo -
25 Mikami Kazushi -
26 Yamakawa Shuntaro -
27 Izawa Yudai -
28 Obuchi Koki -
29 Nemoto Ryoji -
30 Kunii Toshio -
31 Kawamura Makoto -
32 Murayama Yuya -
33 Nakamura Ryutaro -
34 Higo Ataru -
35 Sato Toshihide -
36 Nakazato Masaru -
37 Yano Daisuke -
38 Mukoyama Koji -
39 Kuniyoshi Masanori -
40 Kumamoto Daigoro -
41 Izawa Kodai -
42 Kurihara Asashi -
43 Ichimori Kodai -
44 Ikeyama Toyoshige -
45 Hachisuka Tomoya -
46 Saito Tomohiro -
47 Nemoto Manabu -
48 Izawa Kazuyoshi -
49 Yokoyama Toru -
50 Miyazawa Takashi Vini Fantini - Nippo - De Rosa
51 Suzuki Yoshinori -
52 Ochi Yuki -
53 Kubota Hirohide -
54 Ishiyama Yukikaze -
55 Samata Masato -
56 Daibo Takashi -
57 Kanai Jin -
58 Onikata Hiroyuki -
59 Sawada Yuichi -
60 Ii Kenichi -
61 Hashiguchi Junichiro -
62 Okura Isamu -
63 Maeda Nao -
64 Onishi Kenichiro -
65 Ohashi Naoya -
66 Yamada Natsuki -
67 Iwanami Shinji -
68 Baba Katsuhisa -
69 Kozai Shinsuke -
70 Tanabe Nobuhiko -
71 Ando Hiroyuki -
72 Yasukawa Ikiru -
73 Yamagishi Yusuke -
74 Morimoto Teisuke -
75 Makino Takashi -
76 Sakai Kosuke -

Information