CX - Nobeyama I - 2019

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Hekele Emil - 01:02:21
02 Maeda Kohei - + 23
03 Murakami Kotaro - + 26
04 Kosaka Hikaru - + 32
05 Takenouchi Yu - + 33
06 Yokoyama Kota - + 34
07 Bradford-Parish Kevin - + 44
08 Oda Hijiri - + 01:48
09 Yamamoto Kohei - + 02:09
10 Takeuchi Ryo - + 03:20
11 Sawada Toki - + 03:42
12 Maruyama Atsushi - + 04:19
13 Kaneko Hiroaki - + 04:59
14 Miyazu Asahi - + 05:13
15 Owens Michael - + 05:29
16 Gunsalus Gregory - + 05:39
17 Higo Ataru - + 05:46
18 Saito Tomohiro - + 05:56
19 Komori Ryohei - + 05:58
20 Yamada Daisuke - + 06:18
21 Horikawa Kota - + 06:33
22 Taylor Daniel - + 06:42
23 Goda Masayuki - + 07:06
24 Tsumita Ren - + 07:31
25 Sagawa Yuta - + 07:44
26 Aoki Makoto - + 08:10
27 Hirahara Taiga -
28 Iwata Yuki -
29 Yanai Shuhei -
30 Matsumoto Shun -
31 Toya Ryoji -
32 Mukoyama Koji -
33 Nakama Shintaro -
34 Brooks Camden -
35 Kosaka Masanori -
36 Kobayashi Seisuke -
37 Nakazato Masaru -
38 Watanabe Masahiro -
39 Kubota Togo -
40 Suzuki Yoshinori -
41 Yoshida Yasuhiro -
42 Nakamura Tatsuyoshi -
43 Kokubo Toshiki -
44 Shigeta Kengo -
45 Yuasa Tsutomu -
46 Misawa Yuki -
47 Sato Toshihide -
48 Kojima Daiki -
49 Samata Masato -
50 Kawano Aoki -
51 Yoshimoto Kentaro -
52 Owens Matthew -
53 Saito Kazuya -
54 Matsuda Kentaro -
55 Takagi Michinari -
56 Ando Kohei -
57 Eshita Kentaro -
58 Morishita Susumu -
59 Yoshizawa Yusuke -
60 Kunii Yutaka -
61 Suzuki Sho -
62 Kobayashi Masaki -
63 Hirohata Kazuchika -
64 Funayama Yoshihiro -
65 Masuda Kenichi -
66 Orihashi Koji -
67 Hirai Kosuke -
68 Ogata Naoki -
69 Maruyama Kenji -
70 Baba Katsuhisa -
71 Noguchi Tomoki -
72 Kuniyoshi Masanori -
73 Takada Kei -
74 Ando Hiroyuki -
75 Yamagishi Yusuke -
76 Okura So -
77 Tomiya Yuta -
78 Kanai Jin -
79 Young Fraser Cameron -
80 Kobayashi Yuki -
81 Yoda Shota -
82 Kiyama Kosuke -
83 Kozai Shinsuke -
84 Ii Kenichi -
85 Nakano Tomohiro -
86 Nemoto Ryoji -
87 Yamada Kenji -
88 Harada Takafumi -
89 Amaike Takashi -
90 Tanaka Nobuyuki -
91 Nakagawa Tadashi -
92 Matsuo Yu -
93 Sato Hideo -
94 Hosoya Taiki -
95 Yamaguchi Hirohisa -
96 Sato Fumiaki -
97 Matsui Masashi -
DNF Goto Hiro -
DNF Ohara Mitsuru -
DNF Yamada Yoshiki -

Information