CX - Makino - 2016

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Sawada Toki - 59:37
02 Kosaka Hikaru - + 01:13
03 Maeda Kohei - + 01:43
04 Kosaka Masanori - + 02:09
05 Miyazu Asahi - + 02:21
06 Maruyama Atsushi - + 02:46
07 Abe Takayuki - + 02:47
08 Kaneko Hiroaki - + 03:39
09 Izawa Yudai - + 03:53
10 Goda Masayuki - + 04:13
11 Oobuchi Kouki - + 04:32
12 Yamada Daisuke - + 05:29
13 Matsumoto Shun - + 05:32
14 Murata Kenji - + 05:38
15 Otsuka Wataru - + 05:41
16 Suzuki Yoshinori - + 05:51
17 Hashiguchi Junichiro - + 05:53
18 Kubo Shinji - + 06:04
19 Kubota Hirohide - + 06:07
20 Sakamoto Akira - + 06:28
21 Kawamura Makoto -
22 Kunii Toshio -
23 Murayama Yuya -
24 Mukoyama Koji -
25 Onikata Hiroyuki -
26 Watanabe Masahiro -
27 Aoki Makoto -
28 Takei Kyosuke -
29 Yanai Shuhei -
30 Sato Toshihide -
31 Fujita Takumi -
32 Samata Masato -
33 Ochi Yuki -
34 Nakazato Masaru -
35 Koshiyama Masahiro -
36 Yano Daisuke -
37 Omata Yuuta -
38 Kobayasi Yuuki -
39 Sakai Kosuke -
40 Okano Tatsuki -
41 Matsuoka Ryo -
42 Kurihara Asahi -
43 Kuniyoshi Masanori -
44 Oka Masayuki -
45 Sawada Yasumasa -
46 Sawada Yuichi -
47 Ando Hiroyuki -
48 Saito Takuma -
49 Ito Hirohiko -
50 Oda Zensho -
51 Fujita Takashi -
52 Morimoto Teisuke -
53 Kanai Jin -
54 Yamanaka Shuhei -
55 Takeda Kingo -
56 Shoshi Junichi -
57 Yamada Kenji -
58 Saito Kazuya -
59 Matsumura Koichi -
60 Iwanami Shinji -
61 Kojima Taro -
62 Goto Kotaro -
63 Higo Ataru -
64 Ishiyama Yukikaze -
65 Shimamoto Makoto -
66 Inomata Kiyoshi -
67 Uzumbe Keisuke -

Information