CX - Inawashiro - 2016

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Kosaka Hikaru - 01:01:16
02 Shigeta Kengo - + 03
03 Yamada Daisuke - + 10
04 Kosaka Masanori - + 19
05 Saito Tomohiro - + 20
06 Oda Hijiri - + 22
07 Maruyama Atsushi - + 22
08 Takei Kyosuke - + 25
09 Nakamura Ryutaro - + 56
10 Kaneko Hiroaki - + 01:01
11 Nakazato Masaru - + 01:03
12 Maeda Kohei - + 01:34
13 Nakama Shintaro - + 01:41
14 Fujita Takumi - + 01:44
15 Onikata Hiroyuki - + 03:14
16 Murayama Yuya - + 03:50
17 Mukoyama Koji - + 03:58
18 Suzuki Yoshinori - + 04:05
19 Ikemoto Shinya - + 04:09
20 Hashiguchi Junichiro - + 04:12
21 Kato Kengo - + 04:32
22 Samata Masato - + 05:33
23 Makino Takashi - + 05:34
24 Baba Katsuhisa - + 06:18
25 Kurihara Asahi - + 06:25
26 Sogawa Yuji - + 06:29
27 Sawada Yasumasa - + 07:00
28 Iwanami Shinji - + 07:03
29 Yamada Kenji - + 07:33
30 Koriyama Masahito - + 08:08
31 Kanai Jin -
32 Suzuki Akisumi -
33 Takeda Kingo -
34 Maeda Nao -
35 Ogawa Yoshiniro -
36 Ii Kenichi -
37 Sato Hideo -
38 Sawada Yuichi -
39 Saito Takuma -

Information