Right now: Transfers 2022 > 2023

Tour of Japan - 2022

Stage GC Youth Points Mountain Team

DoB?
Embed Results
Pos Rider TeamUCI Time
1 Kreder Raymond Team UKYO 7 02:17:22
2 Sawada Keitaro Sparkle Oita Racing Team 3 + 00
3 Kuroeda Saya Sparkle Oita Racing Team 1 + 00
4 Quintero Leonel Matrix Powertag + 00
5 Oka Atsushi EF Education-NIPPO Development Team + 00
6 Imamura Shunsuke Team Bridgestone Cycling + 00
7 Kojima Naoki Team Bridgestone Cycling + 00
8 Kayama Hiryu Yowamushi Pedal Cycling Team + 00
9 Oda Hijiri EF Education-NIPPO Development Team + 00
10 Onodera Rei Utsunomiya Blitzen + 00
11 Ishigami Masahiro EF Education-NIPPO Development Team + 00
12 Okamoto Hayato Aisan Racing Team + 00
13 Kazama Shoma Shimano Racing + 00
14 Wu Chuluo Nihon University + 00
15 Earle Nathan Team UKYO + 00
16 Nakagawa Ken Aisan Racing Team + 00
17 Todome Yuhi Japan + 00
18 Kaneko Daisuke Nasu Blasen + 00
19 Yamamoto Masaki KINAN Racing Team + 00
20 Okochi Masahiro Japan + 00
21 Dyball Benjamin Team UKYO + 00
22 Cavanagh Ryan Victoire Hiroshima + 00
23 Kobayashi Marino Matrix Powertag + 00
24 Nakajima Ayumi Yowamushi Pedal Cycling Team + 00
25 Mancebo Francisco Matrix Powertag + 00
26 Lebas Thomas KINAN Racing Team + 00
27 Masuda Nariyuki Utsunomiya Blitzen + 00
28 Magosaki Daiki Sparkle Oita Racing Team + 00
29 Amano Takeharu Shimano Racing + 00
30 Koishi Yuma Team UKYO + 00
31 Yoshida Keigo Kyoto Sangyo University + 00
32 Tani Shota Nihon University + 00
33 Ikarashi Kota Yowamushi Pedal Cycling Team + 00
34 Abe Takayuki Utsunomiya Blitzen + 00
35 Kusaba Keigo Aisan Racing Team + 00
36 Yokoyama Kota Shimano Racing + 00
37 Hironaka Hijiri Kyoto Sangyo University + 00
38 Kawasaki Miori Japan + 00
39 Kitaya Toma Nihon University + 00
40 Morimoto Rintaro Nihon University + 00
41 Toribio Jose Vicente Matrix Powertag + 00
42 Yuasa Hirotaka Victoire Hiroshima + 00
43 Miyazaki Taishi Utsunomiya Blitzen + 00
44 Yamamoto Tetsuo Team Bridgestone Cycling + 00
45 Ishibashi Manabu Team UKYO + 00
46 Yamamoto Genki KINAN Racing Team + 00
47 Aso Keisuke Victoire Hiroshima + 29
48 Nishio Keito Nasu Blasen + 00
49 Yasuhara Daiki Matrix Powertag + 00
50 Nishio Hayato Nasu Blasen + 00
51 Watanabe Ayumu Aisan Racing Team + 59
52 Kato Ryo Team Eurasia - IRC Tire + 00
53 Arashiro Yudai KINAN Racing Team + 00
54 Kariya Kazutoshi KINAN Racing Team + 00
55 Yamada Takumi Japan + 01:05
56 Kadota Yusuke EF Education-NIPPO Development Team + 01:26
57 Inoue Fuminari Shimano Racing + 01:58
58 Yamada Jun Kyoto Sangyo University + 00
59 Terada Yoshiki Japan + 00
60 Kubota Yusuke Victoire Hiroshima + 02:24
61 Komura Haruki Team Eurasia - IRC Tire + 02:24
62 Suzuki Yuzuru Aisan Racing Team + 02:41
63 Irokawa Takehiro Team Eurasia - IRC Tire + 00
64 Tokuda Suguru Team Bridgestone Cycling + 03:11
65 Sonoda Taichi Victoire Hiroshima + 00
66 Iribe Shotaro Yowamushi Pedal Cycling Team + 03:41
67 Sato Hiroshi Nasu Blasen + 00
68 Nakai Tadaaki Shimano Racing + 00
DNS Uchida Takami Yowamushi Pedal Cycling Team
Pos Rider Team Time
1 Earle Nathan Team UKYO 10:31:40
2 Dyball Benjamin Team UKYO + 08
3 Lebas Thomas KINAN Racing Team + 01:37
4 Masuda Nariyuki Utsunomiya Blitzen + 02:42
5 Kobayashi Marino Matrix Powertag + 03:12
6 Mancebo Francisco Matrix Powertag + 03:21
7 Cavanagh Ryan Victoire Hiroshima + 04:46
8 Yamamoto Masaki KINAN Racing Team + 04:51
9 Miyazaki Taishi Utsunomiya Blitzen + 04:58
10 Yamamoto Genki KINAN Racing Team + 05:35
11 Koishi Yuma Team UKYO + 06:03
12 Todome Yuhi Japan + 06:11
13 Ishibashi Manabu Team UKYO + 06:24
14 Toribio Jose Vicente Matrix Powertag + 08:54
15 Nishio Hayato Nasu Blasen + 10:15
16 Yoshida Keigo Kyoto Sangyo University + 12:13
17 Yamamoto Tetsuo Team Bridgestone Cycling + 12:24
18 Nishio Keito Nasu Blasen + 12:32
19 Kazama Shoma Shimano Racing + 12:37
20 Ishigami Masahiro EF Education-NIPPO Development Team + 13:22
21 Quintero Leonel Matrix Powertag + 13:28
22 Kawasaki Miori Japan + 13:35
23 Kadota Yusuke EF Education-NIPPO Development Team + 15:38
24 1 Aso Keisuke Victoire Hiroshima + 16:26
25 1 Onodera Rei Utsunomiya Blitzen + 16:27
26 1 Oda Hijiri EF Education-NIPPO Development Team + 17:15
27 1 Kojima Naoki Team Bridgestone Cycling + 18:11
28 1 Arashiro Yudai KINAN Racing Team + 18:41
29 2 Amano Takeharu Shimano Racing + 19:32
30 Inoue Fuminari Shimano Racing + 21:17
31 1 Kato Ryo Team Eurasia - IRC Tire + 22:28
32 1 Oka Atsushi EF Education-NIPPO Development Team + 22:37
33 1 Okamoto Hayato Aisan Racing Team + 22:51
34 1 Kariya Kazutoshi KINAN Racing Team + 23:10
35 1 Sato Hiroshi Nasu Blasen + 23:29
36 1 Yokoyama Kota Shimano Racing + 25:14
37 1 Suzuki Yuzuru Aisan Racing Team + 28:36
38 1 Hironaka Hijiri Kyoto Sangyo University + 29:12
39 2 Okochi Masahiro Japan + 31:39
40 3 Nakai Tadaaki Shimano Racing + 32:23
41 1 Watanabe Ayumu Aisan Racing Team + 32:52
42 2 Iribe Shotaro Yowamushi Pedal Cycling Team + 33:02
43 1 Kusaba Keigo Aisan Racing Team + 34:08
44 1 Tani Shota Nihon University + 34:53
45 2 Imamura Shunsuke Team Bridgestone Cycling + 35:24
46 2 Sonoda Taichi Victoire Hiroshima + 35:48
47 2 Yasuhara Daiki Matrix Powertag + 36:48
48 2 Yuasa Hirotaka Victoire Hiroshima + 37:10
49 2 Nakagawa Ken Aisan Racing Team + 37:14
50 2 Ikarashi Kota Yowamushi Pedal Cycling Team + 37:16
51 5 Tokuda Suguru Team Bridgestone Cycling + 38:15
52 1 Kayama Hiryu Yowamushi Pedal Cycling Team + 38:16
53 1 Morimoto Rintaro Nihon University + 38:42
54 1 Magosaki Daiki Sparkle Oita Racing Team + 39:12
55 1 Terada Yoshiki Japan + 39:32
56 1 Yamada Takumi Japan + 41:03
57 1 Kreder Raymond Team UKYO + 43:19
58 1 Kubota Yusuke Victoire Hiroshima + 46:03
59 1 Yamada Jun Kyoto Sangyo University + 50:53
60 1 Nakajima Ayumi Yowamushi Pedal Cycling Team + 52:02
61 2 Kaneko Daisuke Nasu Blasen + 52:46
62 2 Kitaya Toma Nihon University + 53:17
63 2 Wu Chuluo Nihon University + 53:19
64 2 Irokawa Takehiro Team Eurasia - IRC Tire + 53:43
65 3 Komura Haruki Team Eurasia - IRC Tire + 55:07
66 1 Sawada Keitaro Sparkle Oita Racing Team + 57:17
67 1 Abe Takayuki Utsunomiya Blitzen + 01:00:41
68 1 Kuroeda Saya Sparkle Oita Racing Team + 01:01:02
Pos Rider Team Points
1 Quintero Leonel Matrix Powertag 45
2 Oka Atsushi EF Education-NIPPO Development Team 40
3 Kreder Raymond Team UKYO 30
4 Toribio Jose Vicente Matrix Powertag 30
5 Earle Nathan Team UKYO 27
6 Watanabe Ayumu Aisan Racing Team 21
7 Dyball Benjamin Team UKYO 20
8 Sawada Keitaro Sparkle Oita Racing Team 20
9 Oda Hijiri EF Education-NIPPO Development Team 17
10 Kuroeda Saya Sparkle Oita Racing Team 16
11 Cavanagh Ryan Victoire Hiroshima 16
12 Masuda Nariyuki Utsunomiya Blitzen 16
13 Yamamoto Tetsuo Team Bridgestone Cycling 16
14 Lebas Thomas KINAN Racing Team 14
15 Mancebo Francisco Matrix Powertag 13
16 Yamamoto Masaki KINAN Racing Team 12
17 Onodera Rei Utsunomiya Blitzen 11
18 Kadota Yusuke EF Education-NIPPO Development Team 10
19 Imamura Shunsuke Team Bridgestone Cycling 10
20 Todome Yuhi Japan 10
21 Yokoyama Kota Shimano Racing 10
22 Yamamoto Genki KINAN Racing Team 10
23 Kojima Naoki Team Bridgestone Cycling 9
24 Kayama Hiryu Yowamushi Pedal Cycling Team 9
25 Nakagawa Ken Aisan Racing Team 9
26 Koishi Yuma Team UKYO 9
27 Tani Shota Nihon University 8
28 Miyazaki Taishi Utsunomiya Blitzen 8
29 Magosaki Daiki Sparkle Oita Racing Team 6
30 Suzuki Yuzuru Aisan Racing Team 6
31 Ishigami Masahiro EF Education-NIPPO Development Team 6
32 Kobayashi Marino Matrix Powertag 6
33 Ikarashi Kota Yowamushi Pedal Cycling Team 5
34 Ishibashi Manabu Team UKYO 5
35 Okamoto Hayato Aisan Racing Team 4
36 Yasuhara Daiki Matrix Powertag 4
37 Kato Ryo Team Eurasia - IRC Tire 4
38 Kazama Shoma Shimano Racing 3
39 Okochi Masahiro Japan 3
40 Nishio Hayato Nasu Blasen 3
41 Wu Chuluo Nihon University 2
42 Nishio Keito Nasu Blasen 2
Pos Team Time
1 Team UKYO 31:40:57
2 KINAN Racing Team + 06:10
3 Matrix Powertag + 06:26
4 Utsunomiya Blitzen + 18:14
5 EF Education-NIPPO Development Team + 34:58
6 Nasu Blasen + 40:04
7 Shimano Racing + 41:51
8 Japan + 44:51
9 Victoire Hiroshima + 50:34
10 Team Bridgestone Cycling + 58:37
11 Aisan Racing Team + 01:07:03
12 Yowamushi Pedal Cycling Team + 01:09:50
13 Kyoto Sangyo University + 01:17:35
14 Team Eurasia - IRC Tire + 01:53:16
15 Nihon University + 01:59:46
16 Sparkle Oita Racing Team + 02:31:48

Information