Tour of Japan - 2021

Stage Overall Youth Mountain Sprint Team

DoB?
Pos Rider Team Time UCI
01 Aoki Kawano Yowamushi Pedal CT 02:16:447
02 Marino Kobayashi Matrix Powertag + 003
03 Keitaro Sawada Sparkle Oita + 261
04 Saya Kuroeda Sparkle Oita + 26
05 Hayato Yoshida Matrix Powertag + 26
06 Kakeru Omae Aisan Racing Team + 26
07 Yuki Ishihara Team UKYO SAGAMIHARA + 26
08 Tetsuo Yamamoto Team Bridgestone Cycling + 26
09 Rei Onodera Utsunomiya Blitzen + 26
10 Hayato Okamoto Aisan Racing Team + 26
11 Hiroki Nishimura Utsunomiya Blitzen + 26
12 Yusuke Hatanaka Kinan Cycling Team + 26
13 Junsei Tani Nasu Blasen + 26
14 Shotaro Watanabe Nasu Blasen + 26
15 Yuhi Todome Japan + 26
16 Kazutoshi Kariya Nihon University + 26
17 Yudai Arashiro Kinan Cycling Team + 26
18 Kaoru Obata LEOMO Bellmare Racing Team + 26
19 Takumi Yamada Japan + 26
20 Hayato Nishio Nasu Blasen + 26
21 Yuya Yahagi Kyoto Sangyo University + 26
22 Shun Takahashi Nihon University + 26
23 Keien Kojima Utsunomiya Blitzen + 26
24 Haruki Komura Team Eurasia - IRC Tire + 26
25 Toki Sawada Team Bridgestone Cycling + 26
26 Masaki Yamamoto Kinan Cycling Team + 26
27 Nariyuki Masuda Utsunomiya Blitzen + 26
28 Daiki Yasuhara Matrix Powertag + 26
29 Francisco Mancebo Matrix Powertag + 26
30 Masayuki Shibata Nasu Blasen + 26
31 Thomas Lebas Kinan Cycling Team + 26
32 Jose Vicente Toribio Matrix Powertag + 26
33 Yuma Koishi Team UKYO SAGAMIHARA + 26
34 Hayato Uwano Kyoto Sangyo University + 26
35 Masakazu Ito Aisan Racing Team + 26
36 Masahiro Ishigami Japan + 26
37 Ichiro Nomiya Levante Fuji Shizuoka + 26
38 Hiryu Kayama Yowamushi Pedal CT + 26
39 Itsuki Koide Kyoto Sangyo University + 26
40 Keigo Kusaba Aisan Racing Team + 26
41 Suguru Tokuda Team Bridgestone Cycling + 26
42 Hirotaka Yuasa Team Eurasia - IRC Tire + 26
43 Andrew Terasawa Team Eurasia - IRC Tire + 26
44 Keigo Yoshida Kyoto Sangyo University + 26
45 Takashi Sato Nasu Blasen + 26
46 Naoto Saita LEOMO Bellmare Racing Team + 26
47 Kosuke Hirai Japan + 26
48 Daiki Magosaki Sparkle Oita + 26
49 Yuto Shono Nihon University + 26
50 Raito Suzuki Team Eurasia - IRC Tire + 26
51 Mario Takanashi Levante Fuji Shizuoka + 26
52 Fuminari Inoue Yowamushi Pedal CT + 26
53 Kenzaburo Nishimoto LEOMO Bellmare Racing Team + 26
54 Shunpei Ishii Levante Fuji Shizuoka + 43
55 Shotaro Iribe Yowamushi Pedal CT + 46
56 Kaito Nakamura Utsunomiya Blitzen + 46
57 Shoki Kawano Team Bridgestone Cycling + 48
58 Eito Nakamura Kyoto Sangyo University + 48
59 Shota Tani Nihon University + 51
60 Shiki Kuroeda Sparkle Oita + 51
61 Kota Sumiyoshi Aisan Racing Team + 53
62 Naoya Yoshioka Team UKYO SAGAMIHARA + 54
63 Kosuke Takeyama Team UKYO SAGAMIHARA + 54
64 Ayumi Nakajima Yowamushi Pedal CT + 01:27
65 Hiroyuki Kobayashi LEOMO Bellmare Racing Team + 01:34
66 Takeharu Amano Japan + 01:38
67 Kohei Yokotsuka Team UKYO SAGAMIHARA + 01:53
68 Hiroto Ono Sparkle Oita + 01:55
69 Yusuke Kadota LEOMO Bellmare Racing Team + 01:55
70 Shinsaku Umino Levante Fuji Shizuoka + 02:07
71 Genki Yamamoto Kinan Cycling Team + 02:16
Pos Rider Team Time
01 - Nariyuki Masuda Utsunomiya Blitzen 07:33:21
02 - Thomas Lebas Kinan Cycling Team + 11
03 - Masaki Yamamoto Kinan Cycling Team + 44
04 - Francisco Mancebo Matrix Powertag + 01:19
05 - Yuma Koishi Team UKYO SAGAMIHARA + 01:30
06 - Masakazu Ito Aisan Racing Team + 02:02
07 2 Marino Kobayashi Matrix Powertag + 02:03
08 1 Jose Vicente Toribio Matrix Powertag + 02:14
09 1 Junsei Tani Nasu Blasen + 02:20
10 - Yuhi Todome Japan + 03:05
11 - Suguru Tokuda Team Bridgestone Cycling + 03:30
12 - Masayuki Shibata Nasu Blasen + 03:59
13 - Itsuki Koide Kyoto Sangyo University + 04:29
14 - Naoto Saita LEOMO Bellmare Racing Team + 04:38
15 - Fuminari Inoue Yowamushi Pedal CT + 04:42
16 - Kazutoshi Kariya Nihon University + 05:42
17 1 Toki Sawada Team Bridgestone Cycling + 06:57
18 1 Yusuke Kadota LEOMO Bellmare Racing Team + 07:16
19 - Hiryu Kayama Yowamushi Pedal CT + 07:32
20 - Yuki Ishihara Team UKYO SAGAMIHARA + 08:10
21 - Tetsuo Yamamoto Team Bridgestone Cycling + 08:47
22 - Hirotaka Yuasa Team Eurasia - IRC Tire + 09:08
23 - Andrew Terasawa Team Eurasia - IRC Tire + 09:54
24 - Kosuke Hirai Japan + 10:08
25 - Hiroki Nishimura Utsunomiya Blitzen + 10:43
26 - Daiki Yasuhara Matrix Powertag + 10:58
27 - Shotaro Iribe Yowamushi Pedal CT + 12:34
28 - Yudai Arashiro Kinan Cycling Team + 12:45
29 - Masahiro Ishigami Japan + 13:47
30 - Hayato Uwano Kyoto Sangyo University + 14:38
31 1 Yusuke Hatanaka Kinan Cycling Team + 16:26
32 1 Hayato Okamoto Aisan Racing Team + 17:25
33 1 Haruki Komura Team Eurasia - IRC Tire + 17:34
34 3 Genki Yamamoto Kinan Cycling Team + 17:45
35 - Kenzaburo Nishimoto LEOMO Bellmare Racing Team + 17:47
36 1 Takashi Sato Nasu Blasen + 18:24
37 2 Hayato Yoshida Matrix Powertag + 18:30
38 2 Takumi Yamada Japan + 18:39
39 1 Kota Sumiyoshi Aisan Racing Team + 18:56
40 3 Keigo Yoshida Kyoto Sangyo University + 19:17
41 5 Takeharu Amano Japan + 19:17
42 1 Kosuke Takeyama Team UKYO SAGAMIHARA + 19:33
43 1 Yuto Shono Nihon University + 20:22
44 2 Shinsaku Umino Levante Fuji Shizuoka + 20:49
45 - Daiki Magosaki Sparkle Oita + 20:57
46 - Naoya Yoshioka Team UKYO SAGAMIHARA + 21:49
47 - Keigo Kusaba Aisan Racing Team + 22:09
48 - Hayato Nishio Nasu Blasen + 22:13
49 - Rei Onodera Utsunomiya Blitzen + 22:46
50 - Hiroyuki Kobayashi LEOMO Bellmare Racing Team + 24:30
51 - Kaito Nakamura Utsunomiya Blitzen + 25:47
52 1 Keien Kojima Utsunomiya Blitzen + 26:02
53 1 Shoki Kawano Team Bridgestone Cycling + 26:24
54 - Shota Tani Nihon University + 27:44
55 2 Aoki Kawano Yowamushi Pedal CT + 27:59
56 1 Yuya Yahagi Kyoto Sangyo University + 28:15
57 1 Raito Suzuki Team Eurasia - IRC Tire + 29:00
58 2 Kohei Yokotsuka Team UKYO SAGAMIHARA + 29:53
59 - Shiki Kuroeda Sparkle Oita + 32:25
60 - Eito Nakamura Kyoto Sangyo University + 33:29
61 - Shotaro Watanabe Nasu Blasen + 33:40
62 1 Kaoru Obata LEOMO Bellmare Racing Team + 34:39
63 1 Shunpei Ishii Levante Fuji Shizuoka + 34:42
64 1 Saya Kuroeda Sparkle Oita + 35:57
65 1 Keitaro Sawada Sparkle Oita + 36:13
66 2 Hiroto Ono Sparkle Oita + 37:10
67 - Kakeru Omae Aisan Racing Team + 37:16
68 - Ichiro Nomiya Levante Fuji Shizuoka + 38:13
69 - Ayumi Nakajima Yowamushi Pedal CT + 43:57
70 - Mario Takanashi Levante Fuji Shizuoka + 47:25
71 - Shun Takahashi Nihon University + 55:46
Pos Team Time
01 Matrix Powertag 22:46:03
02 Kinan Cycling Team + 31
03 Team Bridgestone Cycling + 13:14
04 Nasu Blasen + 13:34
05 Yowamushi Pedal CT + 17:11
06 Japan + 18:52
07 LEOMO Bellmare Racing Team + 22:12
08 Team UKYO SAGAMIHARA + 23:14
09 Utsunomiya Blitzen + 25:31
10 Aisan Racing Team + 28:07
11 Team Eurasia - IRC Tire + 30:36
12 Kyoto Sangyo University + 32:25
13 Nihon University + 47:32
14 Sparkle Oita + 01:22:08
15 Levante Fuji Shizuoka + 01:23:54
Information
Nation Japan
Date 30th May
Where Tokyo -> Tokyo
What 3rd stage
Distance 112 km
Classification 2.2
Other
Embed Results