Tour de France: Live Centre | Startlist | Stage profiles

Tour of Japan - 2021

Stage Overall Youth Mountain Sprint Team

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time UCI
01 Masuda Nariyuki Utsunomiya Blitzen 02:35:527
02 Lebas Thomas Kinan Cycling Team + 113
03 Yamamoto Masaki Kinan Cycling Team + 441
04 Mancebo Francisco Matrix Powertag + 01:24
05 Ito Masakazu Aisan Racing Team + 02:02
06 Kobayashi Marino Matrix Powertag + 02:38
07 Tani Junsei Nasu Blasen + 02:51
08 Koishi Yuma Team UKYO SAGAMIHARA + 02:57
09 Todome Yuhi Japan + 03:05
10 Tokuda Suguru Team Bridgestone Cycling + 03:30
11 Toribio Jose Vicente Matrix Powertag + 03:59
12 Shibata Masayuki Nasu Blasen + 04:00
13 Saita Naoto LEOMO Bellmare Racing Team + 04:05
14 Inoue Fuminari Yowamushi Pedal CT + 04:42
15 Nishimura Hiroki Utsunomiya Blitzen + 05:40
16 Kadota Yusuke LEOMO Bellmare Racing Team + 05:51
17 Koide Itsuki Kyoto Sangyo University + 06:03
18 Kayama Hiryu Yowamushi Pedal CT + 06:43
19 Kariya Kazutoshi Nihon University + 07:26
20 Sawada Toki Team Bridgestone Cycling + 07:26
21 Arashiro Yudai Kinan Cycling Team + 07:42
22 Ishihara Yuki Team UKYO SAGAMIHARA + 08:14
23 Hirai Kosuke Japan + 08:18
24 Terasawa Andrew Team Eurasia - IRC Tire + 08:40
25 Ishigami Masahiro Japan + 08:44
26 Yamamoto Tetsuo Team Bridgestone Cycling + 08:47
27 Yuasa Hirotaka Team Eurasia - IRC Tire + 09:08
28 Yasuhara Daiki Matrix Powertag + 10:39
29 Iribe Shotaro Yowamushi Pedal CT + 11:48
30 Amano Takeharu Japan + 13:02
31 Sato Takashi Nasu Blasen + 13:12
32 Sumiyoshi Kota Aisan Racing Team + 13:26
33 Uwano Hayato Kyoto Sangyo University + 14:38
34 Onodera Rei Utsunomiya Blitzen + 15:45
35 Yamada Takumi Japan + 15:48
36 Komura Haruki Team Eurasia - IRC Tire + 16:49
37 Hatanaka Yusuke Kinan Cycling Team + 16:57
38 Okamoto Hayato Aisan Racing Team + 17:03
39 Takeyama Kosuke Team UKYO SAGAMIHARA + 17:11
40 Nishimoto Kenzaburo LEOMO Bellmare Racing Team + 17:14
41 Yoshida Hayato Matrix Powertag + 17:16
42 Yamamoto Genki Kinan Cycling Team + 17:34
43 Kobayashi Hiroyuki LEOMO Bellmare Racing Team + 18:19
44 Umino Shinsaku Levante Fuji Shizuoka + 18:19
45 Yoshida Keigo Kyoto Sangyo University + 19:11
46 Yoshioka Naoya Team UKYO SAGAMIHARA + 19:27
47 Shono Yuto Nihon University + 19:37
48 Nakamura Kaito Utsunomiya Blitzen + 20:24
49 Kojima Keien Utsunomiya Blitzen + 20:59
50 Kawano Shoki Team Bridgestone Cycling + 20:59
51 Magosaki Daiki Sparkle Oita + 20:59
52 Kusaba Keigo Aisan Racing Team + 20:59
53 Nishio Hayato Nasu Blasen + 22:13
54 Suzuki Raito Team Eurasia - IRC Tire + 22:34
55 Nakamura Eito Kyoto Sangyo University + 22:36
56 Yokotsuka Kohei Team UKYO SAGAMIHARA + 23:24
57 Tani Shota Nihon University + 23:35
58 Wu Chuluo Nihon University + 26:07
59 Yahagi Yuya Kyoto Sangyo University + 26:21
60 Ishii Shunpei Levante Fuji Shizuoka + 27:59
61 Obata Kaoru LEOMO Bellmare Racing Team + 28:07
62 Watanabe Shotaro Nasu Blasen + 28:34
63 Kawano Aoki Yowamushi Pedal CT + 28:41
64 Omae Kakeru Aisan Racing Team + 28:46
65 Suzuki Ryu Levante Fuji Shizuoka + 30:01
66 Sawada Keitaro Sparkle Oita + 30:14
67 Ono Hiroto Sparkle Oita + 30:38
68 Kuroeda Shiki Sparkle Oita + 30:46
69 Kuroeda Saya Sparkle Oita + 30:54
70 Nomiya Ichiro Levante Fuji Shizuoka + 32:10
71 Takanashi Mario Levante Fuji Shizuoka + 32:32
72 Nakajima Ayumi Yowamushi Pedal CT + 34:23
73 Takahashi Shun Nihon University + 43:00
DNF Irokawa Takehiro Team Eurasia - IRC Tire
Pos Rider Team Time
1 Masuda Nariyuki Utsunomiya Blitzen 02:35:52
2 Lebas Thomas Kinan Cycling Team + 11
3 Yamamoto Masaki Kinan Cycling Team + 44
4 Mancebo Francisco Matrix Powertag + 01:24
5 Ito Masakazu Aisan Racing Team + 02:02
6 Kobayashi Marino Matrix Powertag + 02:38
7 Tani Junsei Nasu Blasen + 02:51
8 Koishi Yuma Team UKYO SAGAMIHARA + 02:57
9 Todome Yuhi Japan + 03:05
10 Tokuda Suguru Team Bridgestone Cycling + 03:30
11 Toribio Jose Vicente Matrix Powertag + 03:59
12 Shibata Masayuki Nasu Blasen + 04:00
13 Saita Naoto LEOMO Bellmare Racing Team + 04:05
14 Inoue Fuminari Yowamushi Pedal CT + 04:42
15 Nishimura Hiroki Utsunomiya Blitzen + 05:40
16 Kadota Yusuke LEOMO Bellmare Racing Team + 05:51
17 Koide Itsuki Kyoto Sangyo University + 06:03
18 Kayama Hiryu Yowamushi Pedal CT + 06:43
19 Kariya Kazutoshi Nihon University + 07:26
20 Sawada Toki Team Bridgestone Cycling + 07:26
21 Arashiro Yudai Kinan Cycling Team + 07:42
22 Ishihara Yuki Team UKYO SAGAMIHARA + 08:14
23 Hirai Kosuke Japan + 08:18
24 Terasawa Andrew Team Eurasia - IRC Tire + 08:40
25 Ishigami Masahiro Japan + 08:44
26 Yamamoto Tetsuo Team Bridgestone Cycling + 08:47
27 Yuasa Hirotaka Team Eurasia - IRC Tire + 09:08
28 Yasuhara Daiki Matrix Powertag + 10:38
29 Iribe Shotaro Yowamushi Pedal CT + 11:48
30 Amano Takeharu Japan + 13:02
31 Sato Takashi Nasu Blasen + 13:12
32 Sumiyoshi Kota Aisan Racing Team + 13:26
33 Uwano Hayato Kyoto Sangyo University + 14:38
34 Onodera Rei Utsunomiya Blitzen + 15:45
35 Yamada Takumi Japan + 15:48
36 Komura Haruki Team Eurasia - IRC Tire + 16:49
37 Hatanaka Yusuke Kinan Cycling Team + 16:57
38 Okamoto Hayato Aisan Racing Team + 17:03
39 Takeyama Kosuke Team UKYO SAGAMIHARA + 17:11
40 Nishimoto Kenzaburo LEOMO Bellmare Racing Team + 17:14
41 Yoshida Hayato Matrix Powertag + 17:16
42 Yamamoto Genki Kinan Cycling Team + 17:34
43 Kobayashi Hiroyuki LEOMO Bellmare Racing Team + 18:19
44 Umino Shinsaku Levante Fuji Shizuoka + 18:19
45 Yoshida Keigo Kyoto Sangyo University + 19:11
46 Yoshioka Naoya Team UKYO SAGAMIHARA + 19:27
47 Shono Yuto Nihon University + 19:37
48 Nakamura Kaito Utsunomiya Blitzen + 20:24
49 Kusaba Keigo Aisan Racing Team + 20:55
50 Magosaki Daiki Sparkle Oita + 20:57
51 Kojima Keien Utsunomiya Blitzen + 20:59
52 Kawano Shoki Team Bridgestone Cycling + 20:59
53 Nishio Hayato Nasu Blasen + 22:13
54 Suzuki Raito Team Eurasia - IRC Tire + 22:34
55 Nakamura Eito Kyoto Sangyo University + 22:36
56 Yokotsuka Kohei Team UKYO SAGAMIHARA + 23:24
57 Tani Shota Nihon University + 23:35
58 Wu Chuluo Nihon University + 26:07
59 Yahagi Yuya Kyoto Sangyo University + 26:21
60 Ishii Shunpei Levante Fuji Shizuoka + 27:59
61 Obata Kaoru LEOMO Bellmare Racing Team + 28:07
62 Watanabe Shotaro Nasu Blasen + 28:32
63 Kawano Aoki Yowamushi Pedal CT + 28:41
64 Omae Kakeru Aisan Racing Team + 28:43
65 Suzuki Ryu Levante Fuji Shizuoka + 30:01
66 Sawada Keitaro Sparkle Oita + 30:14
67 Ono Hiroto Sparkle Oita + 30:38
68 Kuroeda Shiki Sparkle Oita + 30:46
69 Kuroeda Saya Sparkle Oita + 30:54
70 Nomiya Ichiro Levante Fuji Shizuoka + 32:10
71 Takanashi Mario Levante Fuji Shizuoka + 32:32
72 Nakajima Ayumi Yowamushi Pedal CT + 34:23
73 Takahashi Shun Nihon University + 43:00
Pos Rider Team Time
01 Todome Yuhi Japan 02:38:57
02 Kadota Yusuke LEOMO Bellmare Racing Team + 02:46
03 Koide Itsuki Kyoto Sangyo University + 02:58
04 Kayama Hiryu Yowamushi Pedal CT + 03:38
05 Kariya Kazutoshi Nihon University + 04:21
06 Hirai Kosuke Japan + 05:13
07 Terasawa Andrew Team Eurasia - IRC Tire + 05:35
08 Yamamoto Tetsuo Team Bridgestone Cycling + 05:42
09 Yuasa Hirotaka Team Eurasia - IRC Tire + 06:03
10 Amano Takeharu Japan + 09:57
11 Sato Takashi Nasu Blasen + 10:07
12 Uwano Hayato Kyoto Sangyo University + 11:33
13 Yamada Takumi Japan + 12:43
14 Komura Haruki Team Eurasia - IRC Tire + 13:44
15 Nishimoto Kenzaburo LEOMO Bellmare Racing Team + 14:09
16 Kobayashi Hiroyuki LEOMO Bellmare Racing Team + 15:14
17 Umino Shinsaku Levante Fuji Shizuoka + 15:14
18 Yoshida Keigo Kyoto Sangyo University + 16:06
19 Shono Yuto Nihon University + 16:32
20 Kawano Shoki Team Bridgestone Cycling + 17:54
21 Suzuki Raito Team Eurasia - IRC Tire + 19:29
22 Nakamura Eito Kyoto Sangyo University + 19:31
23 Tani Shota Nihon University + 20:30
24 Wu Chuluo Nihon University + 23:02
25 Yahagi Yuya Kyoto Sangyo University + 23:16
26 Kawano Aoki Yowamushi Pedal CT + 25:36
27 Sawada Keitaro Sparkle Oita + 27:09
28 Ono Hiroto Sparkle Oita + 27:33
29 Takanashi Mario Levante Fuji Shizuoka + 29:27
30 Nakajima Ayumi Yowamushi Pedal CT + 31:18
31 Takahashi Shun Nihon University + 39:55
Pos Team Time
01 Matrix Powertag 07:55:37
02 Kinan Cycling Team + 36
03 Team Bridgestone Cycling + 11:42
04 Nasu Blasen + 12:02
05 Japan + 12:06
06 Utsunomiya Blitzen + 13:24
07 Yowamushi Pedal CT + 15:12
08 LEOMO Bellmare Racing Team + 19:09
09 Team UKYO SAGAMIHARA + 20:21
10 Aisan Racing Team + 24:30
11 Team Eurasia - IRC Tire + 26:36
12 Kyoto Sangyo University + 31:51
13 Nihon University + 42:37
14 Levante Fuji Shizuoka + 01:08:18
15 Sparkle Oita + 01:13:50

Information