CN Hong Kong RR

Year CAT Links Winner Second Third
2019 CN Results King Lok Cheung Ka Hoo Fung Ka Yu Leung
2018 CN Results Siu Wai Ko Wan Yau Lau Burr Ho
2017 CN Results Chun Wing Leung Siu Wai Ko Burr Ho
2016 CN Results King Lok Cheung Ching Ying Mow Burr Ho
2015 CN Results Siu Wai Ko Chun Wing Leung Burr Ho