CX - Kyushu CX Ashiya - 2023

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okayama Yuta - 01:03:14
02 Morishita Naoto - + 01:45
03 Tokuomaru Yuki - + 03:09
04 Hashizume Yusuke - + 04:20

Information