CX - JCF CX Wild Nature Plaza - 2022

Results

Embed
DoB?
Pos Rider Team Time
01 Oda Hijiri - 01:00:14
02 Sawada Toki - + 01:01
03 Takeuchi Ryo - + 01:11
04 Kosaka Hikaru - + 01:49
05 Yokoyama Kota - + 03:04
06 Kato Kengo - + 04:14
07 Saito Tomohiro - + 04:37
08 Maeda Kohei - + 04:43
09 Kayama Hiryu - + 04:53
10 Toya Ryoji - + 05:03
11 Shimada Makoto -
12 Toyoda Katsunori -
13 Matsuda Kentaro -
14 Nakama Shintaro -
15 Oka Masahiro -
16 Higo Ataru -
17 Omachi Kento -
18 Takagi Michinari -
19 Makino Takashi -
20 Maruyama Atsushi -
21 Aoki Makoto -
22 Kaneko Hiroaki -
23 Sagawa Yuta -
24 Iwata Yuki -
25 Noguchi Tomoki -
26 Funayama Yoshihiro -
27 Kamiya Masanori -
28 Kobayashi Masaki -
29 Kosaka Masanori -
30 Takagi Hideyuki -
31 Ogata Naoki -
32 Hashiguchi Junichiro -
33 Gonda Aruto -
34 Yamada Masaki -
35 Nonaka Hideki -
36 Maeda Mitsutaka -
37 Mukai Yuri -
38 Kuniyoshi Masanori -
39 Akimoto Kenji -
40 Naka Mizuki -
41 Ii Kenichi -
42 Matsui Masashi -

Information