MTB - Leh Ladakh XCE - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Klausmann Felix -
02 Fierro Erick -
03 Castillo Daniel -
04 Mayer Stephan -
05 Lindh Edvin -
06 Lukman Riyadh Hakim -
07 Tarassov Kirill -
08 Tournillon Loïc -
09 Gerely Attila -
10 Matsumoto Yuta -
11 Olstam Anton -
12 Tangpu Adonis -
13 Bamelis Bjarne -
14 Norboo Sonam -
15 Shiven Shiven -
16 Gogia Arnav -
17 Sherpa Ashish -
18 Gyatso Skalzang -
19 Kharwanniang Maitshaphrang -
20 Chosgyal Jigmat -
21 Paul Diviyaj Biggun -
22 Vij Naman -
23 Gupta Krish -
24 Sharma Sanskar -
25 Bisht Prashant -
26 Menjo Ahonda -
27 Negi Gaurav -
28 Gangwar Ravi -
29 Singh Nongthombam Vimchand -
30 Dere Tajum -
31 Sharma Kanishk -
32 Khyllait Kevinjohn -
33 Sherpa Akash -
34 Tomar Shaurya -
35 Dubey Anish -
36 Singh Aryan -
37 Swami Trilok Kumar -
38 Latiff Eshan -
39 Nazir Fadil -
40 Choudhary Aman -
41 Negi Singh Jitender -
42 Yadav Singh Krashanvendra -
43 Bajiya Kumar Satish -
44 Jorgais Rigzin -
45 Sahil Sahil -
46 Sura Sachin -
47 Arora Piyush -
48 Bhosale Vitthal -
49 Thomas Arjun -
50 Singh Jatin -
51 Panjabia Rohit -
52 Ahmad Rafiq -
53 Gowda Charith -

Information