MTB - CDJ Kumamoto-Yoshimuta XCC - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Kitabayashi Riki - 19:52
02 Sawada Toki - + 08
03 Toya Ryoji - + 26
04 Morishita Naoto - + 29
05 Komori Ryohei - + 32
06 Takuma Takaaki - + 34
07 Sato Seiji - + 42
08 Komoto Ryota - + 45
09 Hirabayashi Ari - + 51
10 Nishiyama Yasuaki - + 58
11 Yamaguchi Sohei - + 01:06
12 Matsuda Kentaro - + 01:20
13 Takenouchi Yu - + 01:23
14 Okayama Yuta - + 01:38
15 Kitabayashi Jin - + 01:43
16 Kurose Fumiya - + 02:09
17 Aoki Makoto - + 02:15
18 Kadota Motoshi - + 02:15
19 Matsumoto Shun - + 02:37
20 Shirota Kazuaki - + 02:37
21 Kishimoto Naoki -

Information