MTB - CDJ Kumamoto-Yoshimuta XCO-MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 48:13
02 Shiraishi Shingo - + 32
03 Sakai Yoshikazu - + 03:12
04 Arimochi Masahito - + 05:48
05 Ohashi Naoya - + 06:09
06 Matsuo Yoshihide - + 06:18
07 Tsuruta Kazuhiro - + 07:04
08 Tabayashi Shugo - + 07:14
09 Sakamoto Yasutaka - + 07:31
10 Masuda Kenichi - + 07:37

Information