MTB - CDJ Misaka MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 53:12
02 Shiraishi Shingo - + 02:27
03 Taga Yoshinari - + 02:44
04 Sakai Yoshikazu - + 04:59
05 Ohashi Naoya - + 05:11
06 Matsuo Yoshihide - + 06:44
07 Arimochi Masahito - + 07:16
08 Shiomi Manabu - + 07:21
09 Arakawa Daisuke - + 08:21
10 Tsuruta Kazuhiro - + 08:21

Information