MTB - CDJ Kyoto-Miyama MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 51:27
02 Taga Yoshinari - + 01:24
03 Kobayashi Yoshinori - + 02:22
04 Yoshimoto Kentaro - + 03:41
05 Arimochi Masahito - + 04:06
06 Sakai Yoshikazu - + 04:12
07 Sakai Shogo - + 04:46
08 Matsuo Yoshihide - + 05:27
09 Kurabuchi Takashi - + 05:29
10 Tabayashi Shugo - + 05:50

Information