MTB - CDJ Hakusan-Ichirino MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 53:42
02 Taga Yoshinari - + 02:07
03 Sakai Yoshikazu - + 03:35
04 Kobayashi Yoshinori - + 04:11
05 Ohashi Naoya - + 04:55
06 Hatori Kazushige - + 05:11
07 Watanabe Satoru - + 05:13
08 Sawada Yasuyuki - + 06:06
09 Sawada Yuichi - + 06:07
10 Asai Hideki - + 06:27

Information