MTB - CDJ Yawatahama XCO-MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 57:42
02 Shinagawa Masahiro - + 01:19
03 Sakai Yoshikazu - + 02:17
04 Taga Yoshinari - + 03:20
05 Yoshimoto Kentaro - + 04:04
06 Ohashi Naoya - + 04:49
07 Arakawa Daisuke - + 05:00
08 Shiomi Manabu - + 05:28
09 Asai Hideki - + 05:36
10 Arimochi Masahito - + 05:59

Information