MTB - CDJ Biwako-Takashima MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 49:32
02 Sakai Yoshikazu - + 02:35
03 Taga Yoshinari - + 03:27
04 Kobayashi Yoshinori - + 05:01
05 Ohashi Naoya - + 05:45
06 Akasaka Yoshinori - + 05:50
07 Sawada Yasuyuki - + 05:56
08 Watanabe Satoru - + 06:00
09 Wakamatsu Takeshi - + 06:30
10 Arimochi Masahito - + 06:31

Information