MTB - CDJ Shobudani MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 01:13:02
02 Yoshimoto Kentaro - + 04:53
03 Mizutani Yuta - + 05:42
04 Sakai Yoshikazu - + 06:07
05 Kobayashi Yoshinori - + 08:28
06 Ohashi Naoya - + 10:50
07 Arimochi Masahito - + 11:41
08 Sawada Yasuyuki - + 12:24
09 Yamada Keishiro - + 12:34
10 Odajima Takahiro - + 15:22

Information