MTB - CN Japan XCO-MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 57:56
02 Shinagawa Masahiro - + 58
03 Yoshimoto Kentaro - + 03:08
04 Taga Yoshinari - + 04:43
05 Kobayashi Yoshinori - + 07:12

Information