MTB - CN Japan XCE-MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki -
02 Furukori Kiyoshi -
03 Kimura Hibiki -
04 Shiomi Manabu -
05 Yamaguchi Takashi -
06 Uchino Shinji -
07 Furusho Yuki -
08 Nakazato Masato -
09 Kano Hideki -
10 Hirao Manabu -
11 Matsumura Hiromichi -

Information