MTB - CN Japan XCC-MM - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Okamoto Hiroyuki - 20:54
02 Furukori Kiyoshi - + 01:01
03 Kataoka Takashi - + 01:03
04 Shiomi Manabu - + 01:04
05 Kagemori Shinichiro -
06 Kurabuchi Takashi -
07 Kano Hideki -
08 Sawada Yasuyuki -
09 Morishita Susumu -
10 Uchino Shinji -
11 Nakazato Masato -
12 Kimura Hibiki -
13 Asano Tsutomu -
14 Endo Hiroki -
15 Matsumura Hiromichi -

Information