CX - CX Chiba 2 - 2018

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Nakamura Ryutaro - 01:03:12
02 Kato Kengo - + 02:43
03 ikeda Shohei - + 03:16
04 Ando Kohei - + 03:41
05 Kokubo Toshiki - + 03:52
06 Ishikawa Masamichi - + 04:05
07 Yamamoto Seiichi - + 04:20
08 Takagi Michinari - + 04:47
09 Yoshizawa Yusuke - + 05:02
10 Eshita Kentaro - + 05:55
11 Hosoya Taiki -
12 Nonaka Hideki -
13 Mori Hisashi -
14 Masuda Kenichi -
15 Suzuki Yusuke -
16 Sano Chihiro -
17 Kodera Tomoyuki -
18 Nakagawa Shuntaro -
19 Kakizaki Landau -
20 Takada Kei -
21 Maeda Nao -

Information