Right now: Transfers 2022 > 2023

Coupe du Japon Shobudani XCC CJ-1 - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Takeuchi Ryo - 14:49
02 Sawada Toki - + 14
03 Hirabayashi Ari - + 15
04 Miyazu Asahi - + 23
05 Matsumoto Issei - + 59
06 Suzuki Raito - + 01:19
07 Matsuda Kentaro - + 01:46
08 Murakami Kotaro - + 01:49
09 Takuma Takaaki - + 01:50
10 Sato Seiji - + 01:51
11 Komoto Ryota - + 02:09
12 Nishiyama Yasuaki - + 02:13
13 Kadota Motoshi - + 02:20
14 Suzuki Tomoyuki - + 02:34
15 Matsumoto Shun - + 02:43
16 Takenouchi Yu - + 03:07
17 Aoki Makoto - + 03:18
18 Kishimoto Naoki - + 03:28
19 Yanai Shuhei - + 03:31
20 Fujii Ikuto - + 04:12
21 Samata Masato - + 04:41

Information