CX - Kusatsu - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Oda Hijiri - 01:00:14
02 Sawada Toki - + 01:26
03 Kosaka Hikaru - + 01:56
04 Horikawa Kota - + 02:47
05 Kato Kengo - + 03:39
06 Yokoyama Kota - + 04:00
07 Maeda Kohei - + 04:20
08 Maruyama Atsushi - + 04:31
09 Shimada Makoto - + 05:14
10 Yamada Yoshiki - + 05:41
11 James Alexander - + 05:54
12 Funayama Yoshihiro - + 06:16
13 Kayama Hiryu - + 06:26
14 Hatanaka Yusuke - + 06:48
15 Higo Ataru - + 06:55
16 Kawamura Makoto - + 07:12
17 Kokubo Toshiki - + 07:45
18 Fueki Yoshihiro -
19 Takagi Michinari -
20 Kosaka Masanori -
21 Sagawa Yuta -
22 Iwata Yuki -
23 Toyoda Katsunori -
24 Koshiyama Masahiro -
25 Ikarashi Kota -
26 Kamiya Masanori -
27 Terasaki Takero -
28 Kuroda Takuto -
29 Oyama Keisuke -
30 Izawa Yudai -
31 Izawa Kodai -
32 Ogata Naoki -
33 Kaneko Hiroaki -
34 Kato Tomoyasu -
35 Mori Mineaki -
36 Mizumoto Kenta -
37 Suzuki Masaru -
38 Takagi Hideyuki -
39 Hibi Masaaki -
40 Kubo Shinji -
41 Kato Hiroaki -
42 Nakamori Taiki -
43 Iwasaki Shohei -
44 Kinugawa Yoshiki -
45 Ando Hiroyuki -
46 Sato Hideki -
47 Taguchi Junya -
48 Matsui Masashi -
49 Mizogui Ryoji -
50 Ando Kohei -
51 Naka Mizuki -
DNF Oka Masahiro -

Information