MTB - CN Japan XCO-JR

Year CAT Links Winner Second Third
2022 XCO Results Takahashi Sho Shimazaki Ryoga Yunoki Shingen
2021 XCO Results Soejima Tatsuumi Yunoki Shingen Kusunoki Hiromasa
2020 XCO Results Matsumoto Issei Komoto Ryota Murakami Yujiro
2019 XCO Results Matsumoto Issei Yamaguchi Sohei Nozawa Ren
2018 XCO Results Murakami Kotaro Kaminaga Shinichi Kubo Kazuma
2017 XCO Results Kitabayashi Riki Kaminaga Shinichi Murakami Kotaro
2016 XCO Results Kitabayashi Riki Oda Hijiri Kobayashi Yuki
2015 XCO Results Hirabayashi Ari Takeuchi Ryo Yamada Masaki
2014 XCO Results Hirabayashi Ari Yamada Masaki Takeuchi Ryo
2013 XCO Results Yokoyama Kota Yamada Yoshiki Hasegawa Taisei
2011 XCO Results Sawada Toki Maeda Kohei Ushiro Yuya