MTB - CN Japan XCE - 2022

Results

DoB?
Embed Results
Pos Rider Team Time
01 Matsumoto Yuta - 52:11
02 Endo Kosuke -
03 Kurose Fumiya -
04 Sawaki Norio -
05 Morishita Naoto -
06 Suzuki Raito -
07 Yamaguchi Sohei -
08 Nagata Junya -
09 Goto Daichi -
10 Anada Kishu -
11 Hasegawa Kosuke -
12 Kurosawa Daisuke -
13 Okayama Yuta -
14 Kushima Yuki -
15 Orui Masahiro -
16 Komori Ryohei -
17 Kato Naoto -
18 Osami Masaya -
19 Yamada Go -
20 Sato Seiji -
21 Nakayama Satoshi -
22 Onodera Hiroyuki -
23 Kojima Taro -
24 Uehara Motoki -
25 Kataoka Takeshi -

Information