Kazakhstan ITT

Kazakhstan

Year CAT Links Winner Second Third
2023 CNTT Results Umutzhanova Makhabbat Kazakova Violetta Ossim Akpeill
2022 CNTT Results Umutzhanova Makhabbat Mandrakova Yelena Ossim Akpeill
2021 CNTT Results Sultanova Rinata Kuzmina Marina Solovyeva Anzhela
2019 CNTT Results Umutzhanova Makhabbat Saifutdinova Natalya Sultanova Rinata
2018 CNTT Results Saifutdinova Natalya Potapova Faina Geneleva Tatiana
2017 CNTT Results Sokovnina Natalya Yuraitis Yekaterina Umutzhanova Makhabbat
2016 CNTT Results Yuraitis Yekaterina Saifutdinova Natalya Umutzhanova Makhabbat
2015 CNTT Results Yuraitis Yekaterina Saifutdinova Natalya Sokovnina Natalya
2010 CNTT Results Saifutdinova Natalya Antonova Yelena Ulbrikht Valentina
2009 CNTT Results Kireyeva Mariya Andreichenko Marina Saifutdinova Natalya
2008 CNTT Results Zabirova Zulfia Kireyeva Mariya Yelisseyeva Nataliya
2007 CNTT Results Zabirova Zulfia Kireyeva Mariya Andreichenko Marina
2006 CNTT Results Zabirova Zulfia Dombitskaya Lyubov Atrashkevich Olessya
2005 CNTT Results Zabirova Zulfia Dombitskaya Lyubov Atrashkevich Olessya