Front Races Teams Riders Ranking

CN Japan Track | 2018 Stages

Information Results Startlist

Main page

Overview 1km Time Trial 4km Pursuit Keirin Team Sprint Team Pursuit Points Race Scratch Madison Sprint

Date Km Where Winner Leader Points Mountain
1km Time Trial 8.Sep - Results - Keitaro Sawada Shota Yamane Satoshi Kumazono
4km Pursuit 8.Sep - Results - Kazushige Kuboki Ryo Chikatani Hiroaki Harada
Keirin 8.Sep - Results - Kazunari Watanabe Yuta Wakimoto Yudai Nitta
Team Sprint 9.Sep - Results - Hitoshi Arakawa
Genki Itakura
Satoshi Kumazono
Taisei Ambai
Shinji Nakano
Kazuki Naya
Daichi Kajihara
Kaito Kajihara
Keigo Toya
Team Pursuit 9.Sep - Results - Ryo Chikatani
Hiroaki Harada
Kazushige Kuboki
Keitaro Sawada
Mizuki Aoki
Riku Hashimoto
Shunsuke Imamura
Mizuki Murata
Masayoshi Kamegai
Riku Nagata
Yoshihiro Tanase
Shotaro Watanabe
Points Race 9.Sep - Results - Kazushige Kuboki Shotaro Watanabe Shunsuke Imamura
Scratch 9.Sep - Results - Keitaro Sawada Minori Shinmura Kota Yamada
Madison 9.Sep - Results - Ryo Chikatani
Kazushige Kuboki
Minori Shinmura
Keita Watanabe
Hiroaki Harada
Keitaro Sawada
Sprint 9.Sep - Results - Tomohiro Fukaya Kazunari Watanabe Yudai Nitta