Front Races Teams Riders Ranking

CU West Japan - Track | 2019 Stages

Information Results

Main page

Overview 1km Time Trial Team Sprint Team Pursuit 1km Time Trial Scratch Points Race 4km Pursuit Keirin Sprint

Date Km Where Winner Leader Points Mountain
1km Time Trial 3.May - Results - Taiki Shimizu Taisei Okamoto Shoma Murakami
Team Sprint 4.May - Results - Kazuki Kuriyama
Ryusei Shida
Yoshiki Uesugi
Kaichi Dojo
Shono Shima
Kairi Suehiro
Kodai Ishikawa
Kanta Kobori
Mamoru Yoshioka
Team Pursuit 4.May - Results - Kodai Ishikawa
Taiki Shimizu
Kenta Yachi
Mamoru Yoshioka
Kinji Hayashi
Jo Hibino
Riku Nagata
Yoshihiro Tanase
Kota Horikawa
Keisuke Oyama
Sho Shimada
Minato Yamura
1km Time Trial 4.May - Results - Ryusei Shida Kazuki Kuriyama Yukimasa Takimoto
Scratch 4.May - Results - Shoma Murakami Yuto Mizutani Toya Kinoshita
Points Race 4.May - Results - Kohei Ito Yoshihiro Tanase Kodai Ishikawa
4km Pursuit 4.May - Results - Kinji Hayashi Riku Nagata Kenta Yachi
Keirin 4.May - Results - Kazuma Hiramatsu Rikuto Okazaki Yuki Hirata
Sprint 4.May - Results - Yoshiki Uesugi Kairi Suehiro Kenichiro Deguchi