Front Races Teams Riders Ranking

TRS #1 | 2019 Stages

Information Results

Main page

Overview 1km Time Trial 4km Pursuit Team Sprint Team Pursuit Points Race 1km Time Trial 4km Pursuit Team Sprint Team Pursuit Points Race Keirin

Date Km Where Winner Leader Points Mountain
1km Time Trial 6.Apr - Results - Kota Suzuki Kazuki Kuriyama Toya Kinoshita
4km Pursuit 6.Apr - Results - Tetsuo Yamamoto Riku Nagata Mizuki Aoki
Team Sprint 6.Apr - Results - Kazuki Kuriyama
Ryusei Shida
Yoshiki Uesugi
Yuki Hirata
Rikuto Okazaki
Hiromu Yamamoto
Team Pursuit 6.Apr - Results - Kinji Hayashi
Masayoshi Kamegai
Riku Nagata
Yoshihiro Tanase
Yuta Hosoda
Shoki Kawano
Ken Nakagawa
Hiroto Ono
Kodai Ishikawa
Kohei Ito
Yuto Mizutani
Mamoru Yoshioka
Points Race 6.Apr - Results - Muneyoshi Abiko Shoki Kawano Ken Nakagawa
1km Time Trial 7.Apr - Results - Shota Yamane Yuki Murata Kosuke Yasuda
4km Pursuit 7.Apr - Results - Ryota Kaihara Hayato Yabe Ryoya Takei
Team Sprint 7.Apr - Results - Tatsuro Arakawa
Ryoya Kuwana
Yuki Murata
Ryugi Kawakami
Shion Nakajima
Takumi Nangi
Keisuke Hattori
Yuki Osawa
Satoshi Takei
Team Pursuit 7.Apr - Results - Yuki Hakamada
Masataka Kaneko
Jumpei Ogawa
Komei Tabe
Points Race 7.Apr - Results - Ryota Kaihara Hayato Yabe Masatoshi Oya
Keirin 7.Apr - Results - Shinji Nakano Shion Nakajima Ichiro Morita